GAZETECİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

Öz 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki MünasebetlerinTanzimi Hakkında Kanun’da basın mesleğinde çalışanların yasal hakları gazetecilikmesleğinin ihtiyaçlarına göre özel olarak ve diğer iş kanunlarından farklıdüzenlenmiştir. Bunlardan bir tanesi de yıllık ücretli izin hakkıdır. Gazetecinin yıllıkücretli izne hak kazanması, yıllık ücretli izin süreleri, iş sözleşmesinin sona ermesihalinde kullandırılmayan yıllık ücretli izinlerin durumu ve işverene uygulanacakyaptırımlar konusunda özel düzenlemeler öngörülmüştür. Ancak 5953 sayılı BasınMesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi HakkındaKanun’da, gazetecinin yıllık ücretli izin hakkı bütün yönleriyle ele alınmamıştır.5953 sayılı Kanun’da boşluk bulunması halinde, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerininmi yoksa 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun hizmet sözleşmesinin düzenleyenhükümlerinin mi uygulanması gerektiği ise tartışmalıdır.

Kaynakça

Akyiğit, E. (1999). Yıllık Ücretli İzin Mirasçıya Geçmez mi?. TÜHİS İş Hukuku ve

3393 1383

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ

Öğr. Gör. Rukiye NUMANOĞLU TEKİN, Yrd. Doç. Dr. Fikriye YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Halil Kemal İLTER, Prof. Dr. Simten MALHAN

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE TIBBI CİHAZ SEKTÖRÜ YOĞUNLAŞMA ANALİZİ

Faruk KAHVECİOĞLU, Hakan ATAR

GAZETECİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

Yrd. Doç. Dr. Özgür OĞUZ, Özge DOĞAN

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ PERFORMANSININ PABÓN LASSO MODELİ İLE ANALİZİ

Doç. Dr. Zafer ÇALIŞKAN

TÜRKİYE İÇİN KIDEM TAZMİNATI FONU OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİLERİ

Zeynep Burcu GÜNER, Ömer Ayhan AÇMAZ, Tuna AĞÖREN