Varol DUR

55 29

Dünya Bankasının Ulusal Sosyal Güvenlik Reformlarına Etkisi

Uluslararası kuruluşların çeşitli araçlarla ülkelerin ulusal politikalarıüzerinde etkili oldukları bilenen bir gerçektir. Ancak bu etkinin olumluya da olumsuz yansımaları ve bu yansımaların hangi vadede ortayaçıkacağı üzerinde tartışılan bir konudur.Sosyal güvenlik alanında dünya üzerinde birçok ülkeninyaşadığı reform süreçlerinde Dünya Bankasının önemli bir etkisiolduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 1994 tarihli Yaşlılık KrizininBertaraf Edilmesi raporundan günümüze bu alanda Dünya Bankasıtarafından yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardan etkilenen ülkeleringerçekleştirdiği reformlar bu alanı inceleyen kişiler için önemli verilerortaya koymuştur.Bu çalışma ile Dünya Bankası tarafından desteklenen reformlar,gene Dünya Bankası tarafından ortaya konan bir çerçeve etrafındadeğerlendirilecektir.

It is a well know truth that international organizations have influences on national policies of the states. But there is still ongoing discussion on whether these affects positive or negative and which term these influences reveal themselves. It will not be wrong to say that World Bank has strong influence on social security reforms materialized by a large number of national states. The studies performed by World Bank on this issue since the report named Averting the Old Age Crisis (1994) until today and the reforms put into practice by the states effecting form The Bank’s studies have been provided various data for the academicians who analyze this field. In this study, the reforms supported by World Bank will be evaluated in the scope of a context produced by the Bank, as well

Kaynakça

Ali Güzel, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut Sorunlara Çözüm Mü?, Çalışma ve Toplum, Sayı 4, 2005.

Ayşe Peker, Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Tartışmaları ve Çözüm Önerileri, www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/ teblig/97/ayse.pdf.

Bernd Baron von Maydell, Sosyal Reform ve Karşılaştırmalı Hukuk, www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale117.pdf.

Emin Alper, Emeklilik Reformları: Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu, 2004, http://www.spf.boun.edu.tr/docs/discussionpaper3.pdf.

Estelle James, Protecting the Old and Promoting Growth A Defense of Averting the Old Age Crisis, World Bank, 1996, papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=569209.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,page PK:50004410~piPK:36602~ theSitePK:29708,00.htm

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ ORGANIZATION/BODEXT/0,,content MD K: 21429866~pagePK:64 020054~piPK:64020408~theSitePK:278036,00.html

Independent Evaluation Group, Pension Reform and the Development of Pension Systems, An Evaluation of World Bank Assistance, World Bank, 2006, s. 66, lnweb90.worldbank.org/ OED/oeddoclib.nsf/.../asia_pensions_wp.pdf, (Erişim Tarihi: 10.06.2010).

İlhan Öztürk, Dünya Bankası Politikaları, Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), Haziran 2006, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/335/1/MPRA_ paper_335.pdf.

John Rust, Main Points from World Bank Report on: Averting the Old Age Crisis, 2002, gemini.econ.umd.edu/jrust/econ698s/avert_lec. pdf.

Katharina Müller, The Making of Pension Privatization in Latin America and Eastern Europe, Pension Reform in Europe: Process and Progress, World Bank, 2003.

Mülkiyeliler Birliği, Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin Değerlendirme.

Robert Holzmann, Richard Hinz, Old-Age Income Support in the 21st Century, An International Perspective on Pension Systems and Reform, World Bank, 2005, www.egm.org.tr/kutuphane/Old_ Age_Income_Support_Complete.pdf.

Seyhan Erdoğdu, Sosyal Politikada Değişim ve Sosyal Güvenlik Reformu, Sosyal Politikada Değişim ve Sosyal Güvenlik Reformu, Mülkiye, Güz, Cilt:XXX, Sayı 252.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Beyaz Kitap: Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform, 2005.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Birinci Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu El Kitabı, Ankara, 2010.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Güvenlik Sosyal Güvenlik Reformu: Uygulama Öncesi Yeni Yaklaşım, 2007.

World Bank, The World Bank Pension Conceptual, http://www. apapr.ro/images/BIBLIOTECA/reformageneralitati/bm%20 conceptual%20framework.pdf.

World Bank, Modeling Pension Reform, http://www.apapr.ro/ images/BIBLIOTECA/reformageneralitati/bm%20prost%20model. pdf www.sgk.gov.tr

Yusuf Bayraktutan, Mustafa Şahin, Bireysel Emeklilik Sektörünün Gelişimi ve Bilgi - Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2007, Cilt: II, Sayı:II Güz, www. beykon.org/2007/Y.Bayraktutan.doc. http://www.diyih.gov.tr/ files/uluslararasi_kuruluslar/ilo/98.ilo/ilo_kuresel_is_ozet.doc