Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Metinleri

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birinci dünya savaşı döneminde ekonomide bir kurumsallaşma çabası: iaşe nezareti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Birinci Dünya Savaşı’nın zorlu şartlarında ekonomi alanında kurumsallaşma yönünde atılan önemli bir adım olan İaşe Nezareti’nin incelenmesi amaçlanmaktadır. İttihat ve Terakki Cemiyeti savaş sırasında özellikle başkent İstanbul’un iaşesi konusunda ve savaşın özellikle ulaşım yönünde verdiği aksaklıklardan dolayı zorlanmıştır. İaşe konusundaki karmaşayı, vurgunculuğu ve stokçuluğu önlemek amacıyla İaşe Nezareti kurulmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde klasik dönemden Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan iaşe konusunda Osmanlı İmparatorluğu’nun nasıl bir iktisadi politika yürüttüğü incelenmektedir. İkinci bölümde ise savaş sırasında kurumsallaşma çabaları, İaşe Nezaretinin kurumsal yapısı ve iaşe konusunda karşılaşılan zorluklara değinilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to analyze the ministry of rationing which is the first step of the institutionalizm in the economy. Following the outbreak of the First World War, the Committee of Union and Progress had faced many difficulties (especially rail transportation) as regards rationing of Istanbul. To avoid the turmoils and profiteering of rationing, the ministry of rationing was established. In the first chapter, the study will discuss which economic policies followed by Ottoman Empire about rationing from the classical age to First World War. In the last chapter the study analyzes the institutional efforts during the war, institutional structure of the ministry and rationing problems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :