Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Metinleri

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An analysis on relationship between board size and firm performance for istanbul stock exchange (ise) national manufacturing index firms

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Namık Kemal University1
Görüntülenme :
193
DOI :
Özet Türkçe :

 

The paper investigates the relationship between board size and firm performance in Istanbul Stock Exchange (ISE) National Manufacturing Index firms for the period of 2004-2009. The Board of Directors is a vital internal mechanism of corporate governance and plays a crucial role in the management of the firm. Specific board features, like board size, and its‟ impact on firm performance have been extensively studied. This study employs two performance measures; one of them is Return on Assets (ROA), which is an earnings based performance measure. The second performance measure is Economic Value Added (EVA), which is a value based performance measure. The study exhibits that the relationship between board size and EVA is insignificant but there is a positive significant relationship between board size and  Return on Assets (ROA). The study concludes by discussing the possible reasons for the findings and proposes recommendations for future studies on the topic.

Özet İngilizce :

 

Çalışma 2004-2009 yıllarını kapsayan dönem için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Sınaî Endeksi firmaları yönetim kurulu büyüklükleri ve şirket performansları arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Yönetim kurulu şirketlerin hayati önem taşıyan içsel  yönetişim mekanizmalarındandır ve şirketin yönetimi açısından kritik role sahiptir. Yönetim kurulu büyüklüğü ve performans ilişkisi yönetim kurullarının yoğun olarak araştırılmış özelliklerindendir. Çalışmada iki adet performans ölçütü kullanılmıştır, bunlardan ilki kara dayalı bir performans ölçütü olan Varlık Karlılığıdır. Çalışmanın ikinci performans ölçütü ise Ekonomik Katma Değerdir (EKD). EKD ise değere dayalı bir performans ölçütüdür. Çalışma EKD ve yönetim kurulu büyüklüğü arasında anlamlı bir ilişki bulamamış ancak varlık karlılığı ve yönetim kurulu büyüklüğü arasında anlamlı pozitif bir ilişki tespit etmiştir. Çalışma elde edilen sonuçların olası nedenlerini tartışmakta ve konuyla ilgili gelecekte yapılacak çalışmalar için önerilerde bulunmaktadır

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :