Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ülkeler arası co2 emisyonun azaltılması yönde etkinlik çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fen Fakültesi İstatistik Bölümü1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Yaşadığımız dönemde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin ortaya çıkması, iklim değişikliği ile mücadelede daha etkin yöntemlerin bulunması zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle , ülkeler küresel ısınmayı azaltmak için uluslar arası iklim değişikliği politikaları geliştirmeye başlamaktadırlar. Küresel ısınmaya neden olan temel etkenin CO2 olduğu yapılan çalışmalar sonucunda görülmektedir. Bu çalışmada, ülkelerin küresel ısınmaya karşı alacağı önlemler arasında CO2 emisyonlarının kontrolü yer almaktadır. Dünyada sürekli artan nüfus ve gelişen endüstriye bağlı olarak enerji ihtiyacı da artmaktadır. Bu çalışmada; veri zarflama analizi tekniklerinden çıktı yönlü CCR ve BCC mo delleri kullanılarak, ülkelerin karbondioksit emisyonları miktarlarına göre etkinlikleri değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerde veri zarflama analizi altında, sabit dönüşümlü ölçek ve ölçeğe göre değişken getiri sağlayan çıktı odaklı model kullanılmıştır . Modeldeki girdiler; orman alanları(km 2 ), fosil kaynaklardan ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik miktarları (kWh), kilometre başına düşen araç sayıları, kişi başına düşen gelirleri (US $) ve sanayi katma değer oranları iken, bunlara ait tek çı ktı değişkeni (CO2 emisyonu) mevcuttur. Sonuç olarak, CCR ve BCC modellerinin ikisinde de en yüksek etkinlik skoru veren ülke Kıbrıs’tır. Bunun dışında sadece BCC modeline göre en yüksek etkinlik skoru veren ülkeler Bulgaristan, Danimarka, Slovenya, Hindis tan ve Litvanya ve Letonya’dır.

Özet İngilizce :

Today, the fact that negative influences of the climate change have emerged proves the obligation of finding more effective methods in struggle against the climate change. Therefore, the countries have begun to develop international policies related to cli mate change in order to reduce the global warming. As a result of the, it has been seen that the key factor which causes to global warming is CO2. In this works, the control of the emission of CO2 is among the precautions that will be taken by the countri es against the global warming. All over the world, demand for energy also has increased depending on the increasing population and booming industry. In this work, the efficiencies of the countries with regard to their quantities of CO2 emission have been e valuated by using output oriented CCR and BCC models of the techniques of data envelopment analysis. In the analysis, the output oriented model providing fixed alternating scale and v ariable return to scale under data envelopment analysis have been used . While the inputs of the model are forest areas (km 2 ), the electricity quantity generated from fossil resources and renewable resources (kWh), the number of vehicle per kilometre, incom es per capita (US $) and the ratio of industry value added, only output variable concerning these (CO2 emission) is available. In conclusion, in both CCR and BCC models, Cyprus is the country scored the top efficiency point. Apart from that, Denmark, Bulga ria, Slovenia, India, Lithuania and Latvia are countries scored the top efficiency point according to just BCC model.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :