Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sorumluluğun bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü1
Görüntülenme :
258
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada sorumluluğu etkileyeceği düşünülen bazı özellikler, sorumluluğu yordama güçleri açısından ele alınmıştır. Bu bağlamda ele alınan değişkenler yaş, cinsiyet, anne eğitimi , baba eğitimi ve gelir düzeyidir. Lise eğitimine devam etmekte olan 324 öğrenci, Conrad ve Hedin (1982) tarafınd an geliştirilen ve Taylı (2006) tarafından uyarlanan Kişisel ve Sosyal Sorumluluk Ölçeğinden aldıkları toplam sorumluluk puanın a göre değerlendirilmişlerdir. Sonuçlar Çok Boyutlu Doğrusal Regresyon Analizine göre değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucuna göre sorumluluk üzerinde en çok belirleyici olan değişkenler, cinsiyet ve annenin eğitimidir. Buna göre kızların sorumluluk düzeyi erkeklerden daha yüksektir. Ayrıca soruml uluk üzerinde annenin eğitimi , bab anın eğitimine göre da ha belirleyicidir. Ancak, cinsiyetin etkisi kontrol edilerek yapılan analizde, sorumluluk üzerinde okul türü ve ba banın eğitiminin de belirleyici olduğu anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Some of the characteristics that were thought to effect responsibility were studies in terms of its predictive power for responsibility. Two - hundred twenty four high school students was evaluated with personal and social instrument which was developed by C onrad and Hedin (1982) and adopted to Turkish culture by Taylı (2006), according to the this instruments total scores. Results were calculated via multidimensional regression analysis. Results were revealed that most predictable variables were gender and m others’ educational level. Female students’ responsibility levels were found to be higher than male students. Additionally, mothers’ educational level was more effective than fathers’ educational level. However, it was understood during the analysis perfo rmed by control l ing the effect of gender, it was understood that the type of school and the father's education were also determining factors for responsibility.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :