Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muğla’da büyükşehir belediyesi yapilanmasi sürecine ilişkin bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Koçman Üniversitesi1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Uzun süren tartışmaların ardından kabul edilen 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile birlikte daha önce 16 olan büyükşehir belediyesi sayısı 13 il belediyesinin büyükşehir  belediyesi haline getirilmesiyle 29’a yükselmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası’nda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun olmak üzere 16 büyükşehir belediyesi bulunmaktaydı. 6360 sayılı yasa ile birlikte; Aydın, Denizli, Balıkesir, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van il belediyeleri büyükşehir belediyesi olmuştur. Son yasa ile birlikte, İstanbul ve Kocaeli hariç, 27 büyükşehir belediyesinin mülki sınırları içinde kalan tüm köy ve belediyelerin kamu tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Bunun sonucunda köyler mahalle, belediyeler ise her biri parçalanmadan kendi isimleriyle mahalle olmuşlardır. Ayrıca, 29 büyükşehir belediyesinin bulunduğu ildeki il özel idareleri, 6360 sayılı yasa ile kaldırılmıştır. 5216 sayılı Yasa’daki ilk kademe belediyelerini tanımlayan fıkra da kaldırılarak, ilk kademe belediyeleri ve bu illerde bulunan bucak teşkilatları da kaldırılmıştır.  6360 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile birlikte büyükşehir belediyesi haline gelen Muğla’nın bu yeni yapılanma ve geçiş sürecine ilişkin bir değerlendirmesini içeren bu çalışmanın amacı, Muğla’nın bu yapılanmadan ne şekilde etkileneceğini ve yeni tablosunu ortaya koymaktır. Yeni yasa ile birlikte Muğla Belediyesi’nin mahalleleri merkez olmak üzere, Muğla merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Menteşe ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. Muğla merkez sınırları içerisinde 4 belde belediyesi, 14 mahalle ve 45 köy bulunmaktadır. Yeni yasa ile birlikte bunların durumunun nasıl bir hal alacağı çalışmanın kapsamı dâhilindedir. Yeni kurulan ilçeler-belediyeler, kapatılan belediyeler-köyler, il özel idaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılması ve bunlara ait personelin durumu da çalışmada tartışılan konular arasında yer almaktadır. Muğla ili ile sınırlı olan bu çalışmada öncelikli olarak Muğla Belediyesi ile ilgili birincil kaynaklardan yararlanılmış ve konu ile ilgili veriler toplanmıştır. Ayrıca 6360 sayılı Yasa konunun kapsamı dâhilinde ele alınıp tartışılmıştır. Sonuç olarak, bu yeni yapılanmanın Muğla üzerinde yarattığı olumlu ve olumsuz etkiler tartışılmıştır, personelin durumu ele alınmıştır. Muğla’nın büyükşehir belediyesi olmasına karşı çıkanlar olduğu gibi, bunu çok önemli bir konum olarak görenlerin ağırlıkta olduğu da yine çalışmada ulaşılan bulgular arasında yer almaktadır. İlçeleri ile adeta uluslararası ve ulusal ölçekte, tarihi ve tabii değerleriyle bir turizm kenti olan ilin, büyükşehir belediyesine geçişten elde edeceği olumlu /olumsuz katkılar ve beklentiler üzerinde de değerlendirme yapılmaktadır. 

Özet İngilizce :

Uzun süren tartışmaların ardından kabul edilen 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile birlikte daha önce 16 olan büyükşehir belediyesi sayısı 13 il belediyesinin büyükşehir belediyesi haline getirilmesiyle 29’a yükselmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası’nda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun olmak üzere 16 büyükşehir belediyesi bulunmaktaydı. 6360 sayılı yasa ile birlikte; Aydın, Denizli, Balıkesir, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van il belediyeleri büyükşehir belediyesi olmuştur. Son yasa ile birlikte, İstanbul ve Kocaeli hariç, 27 büyükşehir belediyesinin mülki sınırları içinde kalan tüm köy ve belediyelerin kamu tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Bunun sonucunda köyler mahalle, belediyeler ise her biri parçalanmadan kendi isimleriyle mahalle olmuşlardır. Ayrıca, 29 büyükşehir belediyesinin bulunduğu ildeki il özel idareleri, 6360 sayılı yasa ile kaldırılmıştır. 5216 sayılı Yasa’daki ilk kademe belediyelerini tanımlayan fıkra da kaldırılarak, ilk kademe belediyeleri ve bu illerde bulunan bucak teşkilatları da kaldırılmıştır.  6360 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile birlikte büyükşehir belediyesi haline gelen Muğla’nın bu yeni yapılanma ve geçiş sürecine ilişkin bir değerlendirmesini içeren bu çalışmanın amacı, Muğla’nın bu yapılanmadan ne şekilde etkileneceğini ve yeni tablosunu ortaya koymaktır. Yeni yasa ile birlikte Muğla Belediyesi’nin mahalleleri merkez olmak üzere, Muğla merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Menteşe ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. Muğla merkez sınırları içerisinde 4 belde belediyesi, 14 mahalle ve 45 köy bulunmaktadır. Yeni yasa ile birlikte bunların durumunun nasıl bir hal alacağı çalışmanın kapsamı dâhilindedir. Yeni kurulan ilçeler-belediyeler, kapatılan belediyeler-köyler, il özel idaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılması ve bunlara ait personelin durumu da çalışmada tartışılan konular arasında yer almaktadır. Muğla ili ile sınırlı olan bu çalışmada öncelikli olarak Muğla Belediyesi ile ilgili birincil kaynaklardan yararlanılmış ve konu ile ilgili veriler toplanmıştır. Ayrıca 6360 sayılı Yasa konunun kapsamı dâhilinde ele alınıp tartışılmıştır. Sonuç olarak, bu yeni yapılanmanın Muğla üzerinde yarattığı olumlu ve olumsuz etkiler tartışılmıştır, personelin durumu ele alınmıştır. Muğla’nın büyükşehir belediyesi olmasına karşı çıkanlar olduğu gibi, bunu çok önemli bir konum olarak görenlerin ağırlıkta olduğu da yine çalışmada ulaşılan bulgular arasında yer almaktadır. İlçeleri ile adeta uluslararası ve ulusal ölçekte, tarihi ve tabii değerleriyle bir turizm kenti olan ilin, büyükşehir belediyesine geçişten elde edeceği olumlu /olumsuz katkılar ve beklentiler üzerinde de değerlendirme yapılmaktadır. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :