Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel krizlerin sosyal yaşam üzerindeki etkisi: van ili örneği

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi1, Düzce Üniversitesi 2
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik krizlerin toplumsal yaşama olan etkilerine yönelik birçok teorik yaklaşım mevcuttur. Bu teorik yaklaşımların büyük bir kısmı kriz dönemlerinde oluşan asimetrik bilgiyi referans almaktadır. Asimetrik bilginin varlığı pişmanlık, bilişsel uyumsuzluk gibi bir takım sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Kriz dönemlerinde artan asimetrik bilgi, toplumda insan davranışlarının olumsuz bir biçimde bozulmasına, yalan söylemek, boşanmak, intihar gibi istenmeyen davranışların daha sık gözlemlenmesine ve toplumun sosyal yapısını önemli ölçüde etkilenmesine yol açmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye ve küresel ekonomide yaşanan 1998, 2001 ve 2008 krizlerinin Van ili özelinde evlenme boşanma ve intihar sayıları üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Analiz yöntemi olarak Tobit regresyon modeli kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 2008 küresel krizinin evlenme üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu, 2001 ve 2008 krizlerinin boşanma oranlarını arttırdığı ve 1998 ve 2008 krizlerinin ise intihar sayıları üzerinde arttırıcı etkisi olduğu görülmüştür

Özet İngilizce :

Many theoretical approaches to social life are available for the effects of the economic  crisis. A large part of this theoretical approach takes reference consisting of asymmetric information in times of crisis. The existence of asymmetric information, leads to the emergence of a number of problems such as cognitive regret, dissonance. Increasing asymmetric information in times of crisis leads to deterioration of human behavior, lying, divorce, suicide and unwanted behavior in society. In this study, the effect of 1998, 2001 and 2008 crises experienced in Turkey and global economy in the province of Van were analyzed. Tobit regression analysis was used as a method. According to the results obtained, the global financial crisis of 2008 was a negative effect on marriage, divorce rate increases in 2001 and 2008 crises, the crisis of 1998 and 2008 increased effect on the number of suicides. 


Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :