Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama tesislerinin performanslarini etkileyen faktörlerin incelenmesi: marmaris örneği

Yazar kurumları :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi1, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı2
Görüntülenme :
283
DOI :
Özet Türkçe :

Konaklama işletmeleri, turizm sanayisinin çok çeşitli gereksinimlerini karşılamaktadır. Konaklama işletmeleri, bu gereksinimleri karşılarken birçok sektörle etkileşim içine girmektedir. Bu etkileşim, konaklama işletmelerinin performanslarını etkilemektedir. Konaklama tesislerinin performansının arttırılması konaklama tesislerinin ekonomiye olan etkisinin arttırılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle konaklama işletmeleri performansının ölçülmesi önem arz etmektedir. Performansın ölçülmesi ile konaklama tesislerinin müşterilerine ne oranda hizmet ettiği, hizmeti yaparken katlandıkları maliyetler ve çevresel faktörlerin performanslarına ne oranda yansıdığı ortaya çıkmış olacaktır. Konaklama işletmeleri performansını etkileyen faktörlerin belirlenebilmesi maksadıyla bir Yapısal Eşitlik Model oluşturulmuştur. Oluşturulan modelin test edilmesi amacıyla Muğla ili Marmaris ilçesinde konaklama işletmesi olarak faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otellerin orta ve üst kademe yöneticilerine işletmelerinin performansının değerlemesi için bir anket çalışması yapılmıştır. Anketin değerlendirilmesi, oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli çerçevesinde LISREL programında yapılmıştır. Analiz sonucunda modelin yeterli uyum ölçütlerini sağladığı görülmüştür. 

Özet İngilizce :

Accommodation establishments meet a wide variety of requirements of the tourism industry. While meeting the requirements of tourism industry, accommodation establishments interact with many other industries. This interaction naturally affects the performance of accommodation establishments. Improving the performance of accommodation establishments means an increase on the effect of the accommodation establishments on the economy. That’s why it is important to measure the performance of accommodation establishments. After measuring the performance of the accommodation establishments; at which level the customers’ needs are met, the costs that are incurred while serving and the extent of the environmental factors reflecting the overall performance can be determined. In order to determine the factors affecting the performance of accommodation establishments, a Structural Equation Model is formulated. In order to test the model regarding 

the evaluation of performance, a survey among the middle and high level managers of four and 

five star hotels in Muğla/Marmaris has been done. Evaluation of the survey was conducted in the 

LISREL program within the framework of the structural equation model. After the analyze, it is 

understood that the proposed model met the adequate fit criteria

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :