Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Etkin çatışma yönetimi ve akademisyenlerin karşılaştıkları çatışma nedenlerine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
301
DOI :
Özet Türkçe :

İş dünyasında örgütsel çatışmalara sıkça rastlanır. Yönetim ve organizasyon yazınında çatışma konusu ayrıntılı olarak incelenmesine rağmen pratikte çatışmaların iyi yönet ilmediği sıkça karşılaşılan bir durumdur. Çalışmanın amacı, örgütsel çatışma ile performans arasındaki ilişkiye dikkati çekmektir. Bu kapsamda çatışma yönetiminin teorik arka planı incelenmektedir. Bir akademisyen grubunun çalıştıkları bölümde karşılaştıkl arı çatışma nedenleri periyodik olarak araştırılarak, elde edilen bulgular dönem bazında değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

Organizational conflicts are frequently occurred in the business life. Conflicts have been duly examined in the literature of the management - organizational though it is common that conflicts are not duly managed practically. The aim of this study is to emphasize relationships between organizational conflicts and performance. In this context, theore ti cal background of conflict management is examined. The reasons of conflicts which have been id entified by a group of academics in their own working environment will periodically be searched and the findings will periodically be evaluated.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :