Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ders günlüğü yazmanin ilkokul 4. sinif öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi akademik başarilarina etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bülent Ecevit Üniversitesi1, Trakya Üniversitesi2
Görüntülenme :
336
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersi konularının öğretilmesi sürecinde öğrencilerin ders günlüğü yazmalarının akademik başarılarını ve kalıcılık düzeylerini nasıl etkilediğini belirlemek amaçlanmıştır.Araştırmada deneysel yöntemin ön test, son test kontrol gruplu deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 2012–2013 eğitim öğretim yılında ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören 65 öğrenciden oluşmaktadır. “Geçmişimi Öğreniyorum” temasının öğretimi hem deney grubunda hem de kontrol grubunda 5 hafta sürmüştür. Bu süreçte deney grubu öğrencilerine ders günlükleri yazdırılarak tema konularının öğretimi yapılmıştır. Ders günlükleri öğrencilerde ders konularını tekrar etmelerinde bir araç olarak kullanılmıştır. Yazılan ders günlükleri her hafta araştırmacılar tarafından kontrol edilerek gerekli geribildirimler verilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre; ders günlükleri kullanılarak yapılan öğretimin, öğrencilerin akademik başarılarının ve öğrenilen bilgilerinin kalıcılık düzeylerinde deney grubu lehine anlamlı farklılıklar sağladığı bulunmuştur

Özet İngilizce :

The purpose of this study, it was aimed to determine how the writing of course diary by students affected students ‘academic achievement and permanence levels in process of teaching issues of 4th grade at primary school. In this research, it was used pretest-posttest control group design of experimental method. Sample of this study was formed 65 students who studied in the 4th grade of primary school during 2012-2013 academic year. The Teaching of Unit “I Learn My Past “lasted for 5 years both experimental group and control group. Within this period, it was made the teaching of topics of unit that students of experimental group were caused to write course diaries. Course diaries were used as a means of reviewing topics at students. Course diaries written by students were checked by researchers every week and it was given necessary feedbacks. According to findings acquired at the end of research, it was found that the teaching of using course diaries provided significant differences on behalf of experimental group at permanence levels of students’ academic achievements and informations learned by them. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :