Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dalaman esnafının sorunları v e çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi1, Akdeniz Üniversitesi2
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile Muğla’nın Dalaman ilçesind e faaliyet gösteren esnafın karşılaştığı sorunları n tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulması amaçlanmaktadır. Söz konusu çalışmada, 2012 yılı Nisan ayı itibariyle Dalaman Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı 397 esnaftan 220’sine anket uygulanmış ve 113 esnaftan sağlıklı cevap alınmıştır. Ankette üçü açık uçlu olmak üzere 31 soru sorulmuştur. Çalışmanın teorik kısmında, girişimcilik, küçük ve orta ölçekli işletme ve esnaf kavramlarına değinilmiş ve çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Esnafın karşılaştığı so runlara yönelik hazırlanmış çalışmanın sonucunda, önemli kabul edilebilecek, sektöre ve kamuya sağlıklı önerilerde bulunulabilecek bulgular elde edilmiştir. Dalaman esnafı; yüksek oranda belediyenin ilgisizliğinden yakınmış, gelirlerinin giderlerini karşıl amadığı, geçmişe göre finansal açıdan daha kötü durumda olduğu, kredi geri ödemesinde sorun yaşadığı, sigorta primlerinin ve vergi oranlarının yüksek olduğunu, devletin eğitime yeterli desteği vermediğini ve nitelikli eleman bulmakta nispeten sorun yaşadığ ını ifade etmiştir. Ayrıca, çok fazla sayıda işyeri olmasından şikayet etmiş ve yarıdan fazlası, ihtiyaç fazlası olan ve aynı meslek faaliyetini yürüten işyeri sayısına bir sınırlandırma getirilmesini istemiştir.

Özet İngilizce :

With this study, determining problems faced by tradesmen in Dalaman, town of Muğla, and offering solutions are aimed. In the study, a questionnaire is applied to 220 numbers of 397 tradesmen registered Dalaman Chamber of Tradesmen and Craftsmen according to April of 2012 and 113 tradesmen responded to the questionnaire appropriately. In the questionnaire, 31 questions were asked, including three open - ended questions. The concepts of entrepreneurship , small and medium - sized businesses and tradesmen are dealt with in the literature and a variety of definitions were given . As a result of the responses to the questionnaire based on problems faced by trades men, important findings are obtained. Tradesmen of Dalaman are complained about indifference of municipality to a high rate and expressed that their revenues don’t meet expenses, they are financially worse than in the past, there is a problem about loan re payment, insurance premiums and tax rates are high, government doesn’t support sufficiently to education and they have a problem in finding qualified employee. Furthermor e, they complained that there are too many workplace and more than half wanted to limit the number of workplace s that are surplus and carries out activities in the same field.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :