Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk edebiyatinin türkçe eğitimindeki yeri: biyografi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçe dersi ve diğer derslerin öğretim programlarında belirlenen birçok kazanımın elde edilmesinde edebî metinler önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Özellikle Türkçe derslerinin hedefleri arasında, “hayal gücünün gelişmesi, okuma sevgisi ve alışkanlığı, eleştirel düşünme, sanat zevkinin geliştirilmesi” vb. çok sayıda kazanım yer almaktadır. Bu kazanımların elde edilmesinde özellikle çocuk edebiyatı ürünleri etkili olmaktadır. Çocuk edebiyatı ürünleri içerisinde öyküleyici metinler kadar bilgilendirici metinler de Türkçe dersinin amaçlarına hizmet etmektedir. Bu araştırmada, bilgilendirici metin türlerinden “biyografi”nin çocuk edebiyatındaki ve Türkçe eğitimindeki önemini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışmada, öncelikle biyografi türünün genel özelliklerine, sonra türün çocuk edebiyatı içerisindeki yeri ve önemine değinilmekte, son olarak türün Türkçe eğitimindeki yeri konu edilmektedir. Biyografi türünün çocuğun özellikle dil gelişiminde, değer ediniminde, zihinsel, bireysel, sosyal vb. gelişim alanlarında önemli katkıları olduğu vurgulanmaktadır. Çalışmada türün bu katkılarına karşın, öğretmenlerin bilgilendirici metin türlerinden fazla yararlanmamalarına dikkat çekilmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri bu tür metinlerin çocuğun gelişimindeki işlevinin öğretmenler tarafından bilinmemesi olarak gösterilebilir. Ayrıca çalışmada çocuklara yönelik biyografi örneklerinin azlığına ve türün çocuk edebiyatı içerisinde ihmal edildiğine, sorunun giderilmesi için öncelikle yazarların bu tür metinler yazmaya teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir

Özet İngilizce :

It is seen that the literary texts are used as an important means of obtaining many achievements that are determined in the curriculum of Turkish course and those of other courses. Especially in Turkish courses there are many achievements impossible to obtain with only course books such as "the development of imagination, achievement of love and of reading, critical thinking etc." At this point, the gaps that may occur are filled with the literary texts, especially children literature products. As well as the narrative texts, informative texts in the children literature products also serve the purpose of The Turkish course. In this research, it aimed to the manifest the place and importance of the Biography, which is a kind of informative text, in the teaching of Turkish. In the research, it is stressed that biographies make important contributions to intellectual, personal, social, etc. developments are as in especially language development of the child. On the other hand, it is also stressed that teachers do not get so much benefit from the informative text types, the function of these kinds of text in the children's development is not known, the samples of biography for children are so few and the biography is neglected in the children literature. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :