Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arnold wesker’s the merchant: re-reading of shakespeare’s the merchant of venice

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

In the contemporary British drama, it is a common practice for playwrights to challenge Shakespeare in the course of their careers. Wesker is one of these playwrights who rewrote Shakespeare’s The Merchant of Venice. Being a Jew, Wesker does not accept relationships between Antonio and Shylock in Shakespeare’s play. They are living in a Christian society where money-lending is considered as a sinful act. What is important in this belief system is that one must earn money by producing something. Although they need to sign a a bond according to the law, in Shakespeare’s play they do not sign a contact but the money-lender, Shylock, demands a pound of flesh from Antonio if he cannot pay three thousand ducats in due time. Through this contract he aims to take revenge from Antonio who belongs to a Christian community and mistreats him due to his position in the society. Wesker is against the way Jews were presented in Shakespeare’s play. He wrote The Merchant to show that the it is not fair to show Jews in this way. Wesker thinks that the Jews did not deserve Shakespeare’s treatment as he did not know the life in Venice at that time. Once again Wesker tries to stress the impossibility of establishing 

universal peace as long as racial and religious discrimination continue to exist in the world

Özet İngilizce :

Çağdaş İngiliz Tiyatrosunda oyun yazarlarının çoğu yazarlık süreçlerinde Shakespeare’e meydan okuma yolunu seçmişlerdir. Shakespeare’in Venedik Taciri oyununu yeniden ele alan Arnold Wesker da bu oyun yazarlarındandır. Kendisi de yahudi olan Arnold Wesker Shakespeare’in oyunundaki Antonio ve Shylock arasındaki ilişkide insana özgü bir şeylerin olmadığına işaret eder. Oyunun karakterleri, borç para vermenin yasak ve günah olduğu Hıristiyan bir toplumda yaşarlar. Bu inanç sisteminin egemen olduğu toplumda kabul gören anlayış, bir şeyler üretmek yoluyla para kazanılmasıdır. Bu kişiler arasındaki ticaret kanunlar yoluyla düzenlenmeli ve her iki tarafın imzalayacağı bir anlaşma olmalıdır. Shakespeare’in oyununda taraflar herhangi bir anlaşma imzalama yoluna gitmez, bunun yerine borç para veren Shylock, borcunu zamanında ödememesi durumunda Antonio’nun vücudunun istediği bir yerinden bir miktar eti kesip alacaktır. Wesker ise Shakespeare’in oyununda Yahudilerin bu şekilde anılmasına karşı çıkar. Merchant oyununu, Yahudilerin Shakespeare’in Venedik Taciri’nde resmedildiği gibi olmadığını göstermek için yazar. Aynı zamanda Wesker, bu dönemde Venedik’te yaşamayan Shakespeare’in Yahudileri bu şekilde ele almasını onaylamaz. Bunu yapmakla Wesker ırk ve din ayrımcılığının sürdüğü sürece evrensel bir barıştan söz edilemeyeceğinin altını çizer. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :