Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu’nun ilk kamusal mekâni: kahvehane

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Kahvehane olgusuna coğrafik, kültürel ve mekan bağlamında baktığımızda önemli bir tarihsel geçmişle karşılaşmaktayız. Bu tarihsel geçmiş 400 yılı aşkın bir zamana, bir başka ifadeyle 400 yılı aşkın sosyal ilişkiler bütünlüğüne karşılık gelmektedir. İşte bu ilişkiler bütünlüğüne baktığımızda kahvehane olgusunun Anadolu topraklarındaki ilk kamusal sosyal mekan olduğunu görmekteyiz. Bu kamusal mekan sosyal bir içecek bağlamında gelişen ve içme edimiyle oluşan toplumsal bir bütünlüktür. Bu tarihsel ve sosyal bütünlük günümüzde mekansal olarak farklılık gösterse de içerik ve kurgulanış olarak hala varlığını sürdürmekte ve sürdürmeye devam edecek gibi görünmektedir. Bu tarihselliğe paralel olarak gelişen küreselleşen dünyamızda kafe olgusu da kamusal alanda yerini almış ve başka bir alternatif mekan olarak varlığını sürdürmektedir. Bu makalede kahvehane ve kafe olgusu bir birinin alternatifi olarak değil, kahvehanenin tarihsel sosyal bir mekan olarak yaşam alanlarındaki varlığı tarihsel perspektiften ele alınarak incelenecek ve anlaşılmaya çalışılacaktır. Ayrıca kahvenin sosyal bir içecek olarak tarihsel seyri takip edilerek, bir içme ediminin etrafında sosyalleşme olgusuna bakılacaktır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As we look at the kahvehaneregarding geography, culture and space we found a very important history. This corresponds 400 years, in other words 400 years of bundle of social relations. In frame of the social relations, kahvehane is the first public and social spaces of Anatolia. This public space has shaped and was developed by social drinking of coffee. As a space, although this cultural and social bundle has been differenated, it’s still and seems like will be existed in terms of meaning and social building. Also cafes are took the place as public spaces and alternative places in parallel to globalizing world. In this article kahvehanewill be analyzed in historical perspective as a social and historical existed in life space rather than focusing on kahvehaneand cafe as if alternative spaces. In addition, history of the coffee will be traced to analyze socializing building around drinking act. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :