Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk- islam düşünce sisteminde varlık kavramının estetik dışavurumu

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü1
Görüntülenme :
550
DOI :
Özet Türkçe :

Türk- İslâm düşünce sisteminde gerçekliğin yani 'varlık' kavramının algısı keşf ve ilham yoluyla geçekleşmiştir. Bu metot tasavvufi tecrübelerin müşahede edilmesi anlamına da gelmektedir. İslam sanatlarının mücerret oluşundaki sebepler incelenirken Mutlak Varlığın her yerde olmasından dolayı gizli oluşu da bu prensibe dayandırılabilir. İslam düşüncesinde bu kavram, günlük hayatın her aşamasında önemli bir kaide olarak karşımıza çıkarken tüm eşyaya karşı olan tavrında önemli bir göstergesi sayılır. İslam sanatçısı, inanç sistemindeki varlık anlayışını bir yaşam biçimi olarak benimseyip edebiyattan sanata, şiirden oyuna, günlük yaşamındaki her davranışı bu kurallara göre düzenleyerek hayatını ve varlık sebebini idrak etmeye çalışmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The perception of reality; that is, the concept of 'existence in Turkish-Islamic thinking system has been realized through inspiration. This method also means observing sufistic experiences. When there a sons why Islamic arts are abstract are examined, the Absolute Being's being secret due to its existence in everywhere is based on this principle. While this concept in Islamic thinking faces us in every walk of daily life as a significantrule, it is considered as an important indication of the attitude towards all objects. Accepting the conception of existence within the belief system as a lifestyle, Islamic artist has struggled tounderstand thereasons for his life and existence by regulating every behaviour ranging from literature to art andpoetryto drama in his/her daily life.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :