Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketici davranışları ve dindarlık ilişkisi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketim olgusu, sosyolojide ve daha genel olarak sosyal bilimlerde birçok araştırmanın odaklandığı önemli bir konu olmuştur. Daha çok tüketim sosyolojisi alanında geliştirilen tüketimle ilgili kavram ve kuramlar, psikolojik ve sosyal-psikolojik analiz düzeyinde ise tüketici davranışları kavramının öne çıktığı açıklamalarla dikkat çekmektedir. Dinin bireyin yaşamında tüketim alanında da geçerli olan birçok yönden etki oluşturma gücünün olduğu gözlenmektedir. Son dönem tüketim konusuyla ilgili çalışma yapanların da din faktörünü önemsemeye başladığı ve birçok çalışmada tüketim-din ilişkisinin incelendiği dikkat çekmektedir. Bu çalışmada konunun kavramsal yönüne değinilmekle birlikte, tüketici davranışlarının din-dindarlık değişkenleriyle ilişkisine dair yapılan çalışmaların bulguları çerçevesinde bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Consumption phenomenon has been the subject much research in the sociology and the social sciences more generally focused. Although concepts and theories on consumption has been developed in the field of the sociology of consumption, at the level of psychological and social-psychological analysis the concept of consumer behavior is noteworthy. It is observed that religion has the power to create impact in many aspects of an individual's life, including the field of consumption. In recent decades, those who work on the subject of consumption have begun to appreciate the religious factor and several studies examined the relationship between consumption and religion. In this study, along with the conceptual aspect of the issue has been examined, an assessment will be made about the consumer behavior within the framework of the findings of the studies on the relation of religion and religiosity variables.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :