Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Seyirci ve onun rakipleri arasında sübjektif bir şiddet alanı; futbol

Yazar kurumları :
Ondokuzmayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
731
DOI :
Özet Türkçe :

Şiddet, insan varlığının temel dürtüsü, var oluşunun gereği ve ontolojik yapısının ortaya çıkardığı bir çeşit savunma biçimidir. Bu bağlamda birey şiddeti sosyal ilişkilerine yönlendirmesi nedeniyle onu sosyolojik olgu olarak değerlendirebiliriz. Toplumlarda sıkça başvurulan şiddet analitik olarak, spor, aile, ekonomi, siyaset, hukuk vb kurumlar içinde görülebilir. Örneğin kadının çalışmasına izin vermemek, mal/mülkün kontrolünün kocanın elinde bulundurması gibi söylem ve eylemler aile içinde bir şiddet olarak değerlendirilebilir. Aynı şekilde iki rakip firma arasındaki rekabetten ötürü firmaların bir birlerini engelleyici söylemleri şiddet bağlamında değerlendirilebilir. Benzer olarak, spor alanında da seyircinin rakip tarafa şiddet ürettiğini ve sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Araştırma, futbol karşılaşmalarında yaygın olarak ortaya çıkan şiddeti teorik olarak değerlendirmeyi hedeflemektedir. Çalışma kapsamında seyirci, saha, oyuncu ve yöneticilerin şiddet içinde bulundukları yerleri ve hedef konumları açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Violence is the main motive of human existence, reveals the ontological structure of human existence and form of defense. In this context, due to the orientation of the individual severity of social relations it can be considered as a sociological phenomenon. İn societies frequently resorted to violence, analyticaly, sports, family, economy, politics, law, etc., can be seen in institutions. For example, not allowing the woman to work, goods / property control in the hands of the husband's possession be considered as violence in the family. Similarly, due to the competition between the two rivals of each other, inhibiting discourse companies, considered in the context of verbal violence. Similarly, in the field of sports and continues generating the audience can say that violence against rival party. Research, football matches, in theory, aims to evaluate the severity of commonly occurring. The scope of work, the audience, the field, the player and the violence is explained in the respective locations and target locations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :