Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Postmodern süreçte resim sanatında disiplinlerarası çözümlemeler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
756
DOI :
Özet Türkçe :

Postmodernizm en genel anlamıyla yeni durum ve duruşların, üslup ve düşüncelerin, ulus ve politikaya dair yeni oluşumların geliştirdiği söylemlerden beslenen, günümüz de sıkça ele alınan bir süreçtir. Bu bağlamda postmodernizm içinde oldukça karmaşık yapılar bulunmakta bilim, sanat ve kültürel yapılar üzerinde de etki yaratmaktadır. Postmodern süreçte sanat çok yönlü, farklı söylemleri bir arada barındırabilen yapısı ile karşımıza çıkmakta, hatta sınırları yıkıcı, seri üretim nesnelerini öne çıkararak sadece anlamsal değil varlıksal farklılıklarda yaratabilmektedir. Postmodernizm sanat üzerinde kuramsal, kavramsal farklılıklar yarattığı gibi, pratikte de oldukça önemli değişimler yaratmıştır. Postmodernizm içinde barındırdığı değer doğrultusunda sanatta, siyasette, ekonomide en küçük (mikro) denilebilecek yapıları önemli kılmış, farklardan beslenmiştir. Ancak tüm bunların doğrultusunda da bu yapılar arasında (disiplinlerarası) köprüler kurmuştur. Bu bağlamda postmodern süreçte varılan sanatsal yapıların disiplinlerarası etkileşimi daha da ön plana çıkmıştır demek mümkündür. Postmodern süreç, resim sanatı içinde bilinenlerin ötesinde kapılar açmıştır. Sanatçı atölyesinden taşmış, mekan ve malzeme tanımadan, anlam ve anlatım peşine düşmüştür. Postmodernizmin geleneksel sanat kavramlarını sorgulaması, resim sanatı içinde yeni çözümlemeler ortaya çıkarmıştır. Sanatı biricik, korunması gereken bir yapı olması dışına çıkaran postmodernizm içinde resim de metalaşmadan uzaklaşmıştır. Diğer disiplinler ile kurduğu iliksilerle söylem çeşitliliği yaratan bir alana dönüşmüştür demek mümkündür. Araştırma kapsamında Resim sanatı postmodern süreçte ortaya çıkan eser ve sanatçısı bağlamında nitel araştırma tekniği kullanılarak örnekler üzerinden incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Postmodernism, in the most general sense, is a process fed by discourses on novel situations and positions, style and ideas, nation and politics. In this context, as a frequently discussed issue, postmodernism contains complicated structures and it has also effects on science, art and cultural structures. Art within the postmodern process emerges with its structure, which can accommodate multifaceted and diverse discourses. In fact, by emphasizing mass produced objects that destroy boundaries, it can create differences related to meaning as well as ontological differences. Postmodernism in art not only created theoretical and conceptual differences, but also transformed the practice of art to a great extent. Postmodernism, in line with its value, rendered the smallest (micro) structures important in the spheres of art, politics, and economy. Postmodernism is fed by differences, while at the same time constructing (interdisciplinary) bridges between these structures. In this sense, it is plausible to suggest that interdisciplinary interaction of art works takes an even more central stage within the postmodern process. Within painting art, the postmodern process opened a window for the unknown. The artist pursued meaning and narration beyond her atelier, without considering place and material. Postmodern questioning of traditional art concepts led to the formation of new analyses within painting art. Within postmodernism, art ceased to be a unique structure that has to be protected, while painting grew away from commodification. It is possible to argue that painting art transformed into an area which creates diversity in its relations with other disciplines. This research analyses painting art within the postmodern process through exemplary works of art and artists by employing qualitative research techniques.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :