Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Parasal aktarım mekanizması konut fiyatları kanalı üzerine ampirik bir analiz

Yazar kurumları :
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi1, İstanbul Medeniyet Üniversitesi2
Görüntülenme :
994
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel Finans Krizi bağlamında ortaya çıkan iktisadi çalkantı ve para politikalarının etkinliği önemli bir konu haline gelmiştir. Dolayısıyla, parasal aktarım mekanizmasının varlık fiyatları kanalının bir alt kanalı olarak konut fiyatları kanalı ve konut fiyatları kanalının ekonomi üzerindeki etkinliğinin incelenmesi gerekliliği doğmuştur. Bu çalışmada Türkiye‟de konut fiyatları kanalının işleyişi 2010M01-2013M06 dönemi için VAR analizi yardımı ile araştırılmıştır. Analizde kullanılan değişkenler ve değişkenlerin sıralamaları iktisat teorisi kapsamında ele alınmıştır. VAR analizi sonucunda para politikasında ortaya çıkacak bir değişime diğer değişkenlerin tepki vermediği ortaya konulmuştur. Bu bağlamda Türkiye‟de ilgili dönemde konut fiyatları kanalının etkin bir şekilde işlemediği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Economic turmoil and the effectiveness of monetary policy as part of Global Financial Crisis have become important issues. Accordingly, housing prices channel as a sub-channel of asset price channel of monetary transmission mechanism and its effeciency on the economy are needed to be investigated . In this study the process of the housing prices channel in Turkey for the period 2010M01 - 2013M06 were investigated with the VAR analysis. The variables used in the analysis and rankings of the variables are selected based on economic theory. With the results of VAR analysis, it was seen that other variables does not react to changes of the monetary policy. In this context, it was concluded that housing prices channel in Turkey in the research period does not efficiently work.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :