Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin sınıf içi öğretim etkinliklerinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü.1
Görüntülenme :
654
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin sınıf içi öğretim etkinliklerinde sergiledikleri beceriler, öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmiştir. Araştırma tarama modeline dayalı betimsel bir araştırma olup uygulaması 2008–2009 öğretim yılında Kilis il merkezinde 10 resmi ilköğretim okulunda görevli 40 sınıf ve branş öğretmeni ve Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği programlarında okuyan 117 öğretmen adayı öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde tekniği kullanılmıştır. Araştırma elde edilen bulgular ışığında ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin sınıf içi öğretim uygulamalarında "öğretim strateji ve yöntemlerini seçip uygulamada" ve "öğretim teknolojilerinden yararlanmada" az düzeyde yeterli oldukları; "konu alanını bilmede" nispeten daha yeterli oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this research, classroom instruction activity skills, shown by primary school teachers', were evaluated according to the teacher nominees' opinion. This research is a descriptive research based on scanning model an applied to 40 classroom and branch teacher employing in Kilis povinence pimary shools and 117 teacher nominees who enrolled Turkish Teaching, Primary School Teaching and Social Studies Teaching programs on Muallim Rıfat Faculty of Education. Frequencies and percentages has used for data analysis. In the light of findings derived from research, teacher are poor sufficient on "choosing and applying the instruction strategies and methodology" and "using instruction technologies" and avarage sufficient on "awareness of subject area" in classroom instruction applications.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :