Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mustafa kemal’in sosyalist sisteme yaklaşımının siyasi ve iktisadi boyutu

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
601
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Mustafa Kemal'in sosyalist sisteme yaklaşımı siyasi ve iktisadi boyutuyla incelenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda, Mustafa Kemal'in sosyalizm, komünizm ve Bolşeviklik kavramlarına yönelik kuramsal, doktriner veya ideolojik bir yaklaşımının söz konusu olmadığı; süreci tamamen Milli Mücadele Hareketi'nin başarısı ve toplumsal düzeni sağlama kaygısıyla siyasi açıdan ele alan, realist ve pragmatist bir strateji izlediği saptanmıştır. Ayrıca Mustafa Kemal'in bu realist ve pragmatist yaklaşımının, Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerini şekillendirdiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this article, the approach of Mustafa Kemal on socialist system politically and economically are investigated. As a result of the research scope of the study, Mustafa Kemal's viewpoint on socialism, communism and Bolshevism to the concepts of the theoretical, doctrinal, or ideological approach is not in question, his process is followed to ensure the success of all the National Struggle Movement and fear of providing the social order with addressing political concerns, realist and a pragmatist strategy was followed. In addition, it has been identified that this realistic and pragmatic approach of Mustafa Kemal, shaped by its relations with the Soviet Union.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :