Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe bilgi sistemleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1
Görüntülenme :
936
DOI :
Özet Türkçe :

Bugün muhasebeciler devamlı değişen ve gelişen bir iş çevresinde çalışmakta, iş organizasyonları artan oranda rekabetçi çevrenin ihtiyacınıkarşılamak için yönetim yapılarını ve faaliyet yöntemlerini değiştirmektedirler. Teknoloji yönetimli değişimlere ilaveten, işletmeler artan oranda rekabetçi iş çevresine duyarlı olarak her içsel faaliyetini yeniden gözden geçirerek en az maliyetle en yüksek değeri sağlamak için gayret sarf etmektedirler. Organizasyonlar rekabetçi kalabilmek için bilgi sistemlerine dayanırlar. Bilgi, tesis ve ekipman gibi bir kaynaktır. Daha iyi bilgi sistemleriyle arttırılabilen prodüktivite, rekabetçi kalmak için çok önemlidir. Bilgi, doğru kararların alınmasında dayanılan organize edilmiş faydalı verilerdir. Bir muhasebe bilgi sistemifinansal ve diğer verileri bilgiye dönüştürmek için tasarlanır. Ve etkili bir muhasebe bilgi sistemi herhangi bir organizasyonun uzun dönemli başarısında temel teşkil eder.

Özet İngilizce :

Today accountants work in a complex environment that is constantlychancing. Business organization sarec hancing their methods of operation and their management structures to meet the demands of an incresingly competitive environment. Inaddition to technology-driven changes, companiesarerespondingtotheincreasinglycompetitivebusinessenvironmentsbyreexaminingeveryinternalactivity in an efforttoreapthemostvalue at theleastcost. Organizationsdepend on informationsystems in ordertostaycompetitive. Information is just as much a resource as plantandequipment. Productivity, which is crucialtostayingcompetitive, can be increasedthrough beter informationsystems. Information is usefuldataorganizedsuchthatcorrectdecision can be based on it. An accounting infornmation system is designed to transform financial and other datain to information. And aneffective AIS is essential to any organization‟s long run success.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :