Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kitle iletişim araçları, eğitim ve öznenin modern toplumdaki yeni yüzü

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniv.1, Dicle Üniv.2
Görüntülenme :
825
DOI :
Özet Türkçe :

Tarım toplumu, endüstri toplumu derken çağımız şimdi de kitle toplumu, tüketim toplumu ve enformasyon toplumu gibi söylemler ile yeni biçimler almaya başlamıştır. Hatta bu söylemeler ve söylemlere bağlı olarak ortaya çıkan değişimler öyle hızlı olmuştur ki, artık günümüz „Tarihin Sonu, Son İnsanlık‟ gibi tartışmalara bile tanık olmaktadır. Biz bu çalışmamızda endüstri sonrasında ortaya çıkan ve bu değişimlere hız kazandıran kitle iletişim araçları ve eğitim üzerinde durup, öznenin modern toplumdaki durumunu tahlil etmeye çalıştık. Bilgi temelli dünyada; ekonomi, devlet yönetimi, kamu hizmetleri ve günlük hayattaki birçok iş ve işlem, kitle iletişim araçları ile yürütülmekte ve etkileşim gerçekleştirilmektedir. Örneğin internette yeni bilgilere ulaşmak, onları depolamak ve en kısa zamanda uygulama alanına aktarabilmek, insan yaşamını kolaylaştırmakta ve hayatı farklı şekillerde etkilemektedir. Daha önceleri insanları etkileyen en önemli kurum örf, adet ve geleneklerin taşıyıcısı olan aile, bunu yaygınlaştıran okul iken şimdi kitle iletişim araçlarının bu kurumların önüne geçtiğini, bireyi etkinleştirdiğini görmekteyiz. Bu önemli görevi üstlenen kitle iletişim araçları bireyleri olmak istediği gibi değil, olmasını düşlediği biçime dönüştürmektedir.

Özet İngilizce :

The society of our time began to take new forms as mass society, consumption society, information society, which was once called as agrarian society, industrial society. Even, these expressions and the changes based on the expressions were so fast that our time began to be the witness of such arguments as „The end of the History, the end of the Mankind‟. In this study, we tried to focus on the education and the means of communication, which emerged soon after the industrialization and accelerated such changes, and we tried to analyze the situation of the individual. In the word based on knowledge, economy, state government, public service and so many daily works are done through the means of mass communication. For example, reaching new information through internet, storing and transferring them into the field of application makes man‟s life easier and affects the life in different ways. While the most important institution was the family in previous years, who supported customs and traditions, and schools, generalizing this, we, today, see that the means of mass communication exceed these institutions and activate the individuals. The means of mass communication, undertaking this important task make the individuals become not as they want, but as they imagine to be.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :