Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

John kenneth galbraith’ın yerleşik iktisadın varsayımlarına yönelik eleştirileri

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü.1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

İktisadi düşüncenin gelişimine farklı boyutlarda katkı sağlayan çok sayıda iktisatçı vardır. Buşiktisatçılardan bazılarının katkıları devrimsel karakterde olmaktadır. Bazılarının ise, katkılarını tam olarakşbu kategoriye koymak güç olsa da yaptıkları eleştiriler göz ardı edilemez. Galbraith bu anlamda çokşönemli bir örnektir.şBu çalışmanın amacı Galbraith'ın iktisadi düşünceye katkılarını incelenmektedir. Bu amaçlaşyazarın kendi çalışmalarının yanı sıra literatürdeki John Kenneth Galbraith ile ilgili yazarlarınşdeğerlendirmeleri, eleştirileri analiz edilmektedir. Sonuç olarak Galbraith hiçbir iktisadi akıma tam olarakşgirmemektedir. Kendine özgü, kısmen devrimci ve reformcudur. Yerleşik iktisat düşüncesini eleştirir veşözgün görüşler ortaya koymaktadır. Bütün bunlar değerlendirildiğinde Galbraith'ın iktisatçıların düşünceşbiçimini etkilediği söylenebilir. Literatürde Galbraith'ın katkılarının birçok çalışmaya ışık tutması ve yönlendirmesi bunun en güzel kanıtıdır.

Özet İngilizce :

There are so many economists who have contributed to economic thought at different aspect and different dimensions. Some of those mentioned economist made revolutionary contributions to economics thought. Unfortunately not all economists are in revolutionary category but again they achieved to make esteemed so that we cannot ignore their criticism. Galbraith is an important example of this category. Aim of this study is making an analysis of Galbraith's contribution. To achieve this goal we did not just examine his own articles but also other we examine authors, whom related to Galbraith articles assessments and critiques. As a result of this examination, we failed to put Galbraith to a category in mainstream economics. He is partly revolutionary and reformist economist. He has ideas stemmed from hypothesis unlike to dominant economic thought. If we think all of these factors together, we can easily tell that he affected economists' way of thinking. The best proof of that is being guidance and also being a pioneer for many studies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :