Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ii. kademede üç boyutlu sanat uygulamalarının yaratıcılığın gelişmesine etkisi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
293
DOI :
Özet Türkçe :

Sanata ilişkin en önemli özellik, anlatımdır. Sanata dair değerlerin bireye kavratılması ve kazandırılması süreci sanat eğitiminin gerekliliğini ortaya koymuştur. Sanat eğitimi bireysellik esaslıdır ve öğrencideki yaratıcı güç ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde, ilköğretim okullarında okutulan müfredat programları da, yaratıcı gücün ortaya çıkartılmasını amaçlayan iki ve üç boyutlu çalışmaları öngörmektedir. Ancak ne yazık ki birçok eğitimcinin üç boyutlu uygulamaların çocuk gelişimi ve yaratıcılık üzerindeki olumlu etkisini göz ardı ettiği bir gerçektir. Yeniliğe ve değişikliğe sırt dönerek standart yöntemlerle ders işlemek, öğrencilerin yaratıcı güçlerini sınırlandırmaktadır. Bu yaklaşım sanat eğitiminin amaçları doğrultusunda ilerlemesine olumsuz etki yapmaktadır. Bu çalışmada üç boyutlu uygulamalar 6. sınıflarda dörder hafta süreyle uygulanmıştır. Kil, kağıt ve rekreasyon çalışmalarının yaptırıldığı bu sınıflarda ortaya konan işler ve üretim süreci, yaratıcılık açısından değerlendirilmiştir. Aynı öğrencilere iki boyutlu çalışmalar da yaptırılmış, üç boyutlu çalışmalar lehine belirgin farklar tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The most important feature about art is expression. Getting someone to comprehend and to cause her to get valves about art process has need of art education. Art education basis is individualism and the creative power of a student is being tried to be revealed. In our country, the curriculums used in primary schools keep two and three dimensional works which aim to reveal creative power in mind. But unfortunately that many eduators undervalue the possitive effect of three-dimensional practices on growin up children and creative power. This approach has anegative effect on art education to advance itself in the direction of its aims. 'n this word three-dimensional techniques have been carried out for four weeks at level six in primary schools. The Works brought up in this classrooms where clay, paper and recreation works have been done and production process have been evaluated from the point of wiew of creativity. Two dimensional Works have been done with the some students, three dimensional works.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :