Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilahiyat fakültesi ve eğitim fakültesi dkab eğitimi bölümü öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü.1
Görüntülenme :
530
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi DKAB Bölümü öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini 2009- 2010 öğretim yılında, Atatürk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat ve Eğitim Fakültelerinin DKAB Bölümlerinde öğrenim gören 203 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir araştırma olarak planlanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçme aracı Riggio (1989) tarafından geliştirilen ve Yüksel (1998) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Sosyal Beceri Envanterinde (SBE) yer alan Sosyal Anlatımcılık, Sosyal Duyarlık ve Sosyal Kontrol alt ölçekleridir. Araştırmaya katılan öğrenciler Sosyal Beceri Envanteri alt ölçeklerinin tümünden 141.80, Sosyal Anlatımcılık alt ölçeğinden (SA) 45.20, Sosyal Duyarlık alt ölçeğinden (SD) 43.51 ve Sosyal Kontrol alt ölçeğinden (SK) 52.21 ortalama puan almışlardır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine and compare the social skills level of Faculty of Divinity and Religious Culture and Ethics Department students. The working group consisted of 203 students who study at Ataturk University, Selcuk University and Uludag University in the 2009-2010 academic year. The research has been designed as descriptive research. The measurement tool used in this research is Social Skills Inventory (SSI) developed by Regiio (1989) and adapted to Turkish by Yuksel (1998). The students who participated in the research took an average 141.80 points in SSI, 45.20 points on the Social Expressivity sub-scale (SE), 43.51 points on the Social Sensitivity sub-scale (SS) and 52.21 points on the Social Control sub-scale (SC).

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :