Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ii. meşrutiyet ve sonrasında edebî tenkit

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Qafgaz Üniversitesi1
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'in ilanına kadarki süreçte hem Fecr-i Âtî topluluğu hem de Milli Edebiyat'ın sanatçıları edebî tenkit türünde çok önemli başarılara imza attıklarını görüyoruz. Başta Ali Canip, Şahabettin Süleyman ve M. Fuad Köprülü gibi öncü isimler olmak üzere Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Hamdullah Suphi, Müfit Ratıp, Süleyman Nazif, Raif Necdet, Ömer Seyfetin ve dönemin hemen hemen bütün edebiyatçıları tenkit alanında kalem oynatmış ve bu konuda yaşanan tartışmalara iştirak etmişlerdir. Söz konusu dönem itibariyle edebî tenkit türünde ele alınan eserleri, Hayat-ı Fikriyye (1910) Malumat-ı Edebiye (1301), Hisler ve Fikirler (1901-1910), Hayat-ı Edebiye (1909-1922), Tenkidat-ı Edebiye: Abdulhak Hamit Hayatı ve Sanatkâr (1913), Osmanlılıkta Vahime-i Mes'uliyet (1915), Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey'le Münakaşalarım (1918) ve Bugünkü Edebiyat (1924) şeklinde sıralayabiliriz.

Özet İngilizce :

In the period from the Second Constitutional Monarchy up to declaration of republic we see that Fecr-i Ati community made successful achievements in type of literary critism as well as National Literature's writers made. Almost all outstanding writers of that period, especially Ali Canip, Şahabettin Süleyman, M. Fuat Köprülü stand first, like Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Hamdullah Suphi, Müfit Ratıp, Süleyman Nazif, Raif Necdet and Ömer Seyfettin made an intense study in the field of criticism and took part in opinion conflicts. From the period in question, most important works in the field of literary critisize can be listed like this, Hayat-ı Fikriyye (1910) Malumat-ı Edebiye (1301), Hisler ve Fikirler (1901-1910), Hayat-ı Edebiye (1909-1922), Tenkidat-ı Edebiye: Abdulhak Hamit Hayatı ve Sanatkâr (1913), Osmanlılıkta Vahime-i Mes'uliyet (1915), Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey'le Münakaşalarım (1918) and Bugünkü Edebiyat (1924).

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :