Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hz. peygamber’in medine’den ayrıldığında yerine vekil olarak bıraktığı sahâbîlere dair

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Hz. Peygamber, Medine'den ayrıldığı vakitlerde yerine muhakkak surette bir sahâbîyi vekil olarak bırakmıştır. Biz bu araştırmamızda Medine'de kalan sahâbîlerin kimler olduklarını, bunların sayılarını, Hz. Peygamber'le bir akrabalık bağlarının bulunup bulunmadığını, Hz. Peygamber'in onları vekil tayin ederken herhangi bir kıstası göz önünde bulundurup bulundurmadığını, şayet bulundurmuşsa bunların neler olduklarını, bunların hangi özelliklerinden dolayı vekil tayin edildiklerini, bunun dışında Hz. Peygamber'e birden fazla vekalette bulunan sahâbîlerin olup olmadığını tespit etmeye çalışacağız. Sahâbî isimleri sıralamasında gazvelerin kronolojik sırası göz önünde bulundurulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Prophet had certainly assigned a sahaba as a deputy while he was leaving Medina. In this study, we are going to find out who were the Sahabah that remained in Medina and how many they were and if they had any kinship ties with the Prophet. Also we will search whether he had any criteria in mind or not while choosing them and should he had, what those criterias were. Besides, we will try to determine if there were any sahabah who had been the deputy of the Prophet more than once. The chronological order of the Ghazwas has taken into account in ranking the names of the Sahabah.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :