Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hoşgörü kavramının voltaire felsefesine çeşitli yansımaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü.1
Görüntülenme :
602
DOI :
Özet Türkçe :

Yaşantısıyla ve düşünceleriyle toplumun yeniden yapılanmasını kendine görev olarak gören Voltaire, dar kalıplara sıkıştırılmış, dogmatik, önyargılı, banaz olan, hoşgörüye kapı kapayan çaının dinsel görüşlerine ve dini inanışlarına karşı yeni bir bakış getirmeye çalışır. O'nun en temel kaygısı düşünen, sorgulayan, çok yönlü bakabilen, yenilikçi olabilen, yeni fikirlere açık olan ve saygı duyan bir toplum oluşturmaktır. Bunu ilk olarak yaşadıı dönemin mevcut şartlarından dolayı öncelik din alanından başlayıp, yaşantımızın her alanına hem teorik hem de pratik olarak uygulamaya çalışır. Fransız Aydınlanma düşünürü olduu için de bunu, akıl, bilim, ilerleme, bireysel özgürlük ve farklılıklara önem verir.İnsanların bireysel, kültürel, sosyal, psikolojik farklılıkları göz önünde bulundurarak yeni bir yaşam modeli oluşturmaya çalışır. Bunun için de, felsefesinde ve yaşama bakışında hoşgörü kavramının önemli bir yeri olduunu görürüz.

Özet İngilizce :

Voltaire tried to bring a new perspective to narrow minded, dogmatic, prejudiced, bigoted religious views and beliefs of his period in paralel with his self-assessed mission of restructuring society. His main concern was creating a society which is thinking, questioning, incorporating different perspectives, open to change and new ideas and also respecting these concepts. Stemming from conditions of his period, he first started with the religion institution and later developed theories and practices regarding all a areas of life. As being a French Enlightenment era thinker, he emphasizes reason, science, progress, personal liberty and interpersonel differences. He strives building a new life model incorpotating personel, cultural, social, psychological differences of people. Because of this, we notice that concept of tolerance occupies great place in this perspective of life and his philosopy.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :