Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Haydar aliyev ve azerbaycan eğitim sistemi: genel bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi1, Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi2, İstanbul Üniversitesi, Avrasya Enstitüsü3
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Azerbaycan geçtiğimiz yüzyılda dört ayrı değişim döneminde üç ayrı alfabe kullanmak durumunda kalarak özel bir deneyim yaşamış bir ülkedir. Bağımsızlığını yeniden kazandığı 1991 yılından itibaren Ülkede, bütün alanlarda yeni bir dönem yaşanmaya başlamıştır. Bu süreçte, ilk eğitim kanunu 30 Aralık 1992 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu kanun, 19 Temmuz 2009 tarihinde yeni eğitim kanununun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ile 17 yıl sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çalışmada 1992-1999 yılları arasında uygulanan eğitim sistemi, tarihsel birikim, eğitim yönetiminin genel yapısı, eğitimin dili, eğitim programları ve, eğitim kurumları bakımlarından genel olarak değerlendirilecektir. Bağımsızlık sonrası dönemde Eğitime stratejik önem verilmiş üzerinde önemle durulan bir alan olmuştur. Demokratik laik özellikleri ön plana çıkan eğitimin temelini milli ve uluslararası değerler oluşturmuştur. Kesintisiz bir eğitim sisteminin kurulması eğitim politikasına yön vermiştir. Vatandaşlara, devlet tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde eğitim görme hakkı verilmiştir. Bu durum milliyet, din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, çalışma biçimi ve alanı, yaşanılan yer, politik görüşler gibi farklılıklara bakılmaksızın geçerlilik taşımıştır. Bu dönemde yürütülen eğitim politikası eski komünist sistemin korunmasına hizmet eden eğitim sisteminin değiştirilmesine yönelmiştir. Bu çerçevede eğitim politikası, vatanseverlik ve demokratik ilkelerin yerleştirilmesine yönelik çalışmalara dayandırılmıştır.

Özet İngilizce :

In the past century, Azerbaijan is a country having a special experience as it had to three alphabets in four different changing periods. Since 1991 when it gained its independence, it has begun to live a new period. Its first education law was accepted and became valid on 30th of December in 1992. The aforesaid law was abolished after President legitimized the new education law on 19th of July in 2009. In this article, education system applied between 1992 and 1999 years will be discussed with regard to historical background, general structure of education administration, ministry of education and the language of education, education programs, and education institution. In the period after independence, education has been accepted as a significant area as it seems to have a strategic importance. Principles of education whose democratic and secular priority come to the fore underlie national and international values. Citizens have right to education within the standard the government determines. This situation is valid regardless of the differences in such as nationality, religion, language, race, sex, age, job, place, political thoughts. In this period, educational policy tended to change the education system serving to support past communist system. In this context, education policy is based on nationalism, patriotism and establishing democratic principles.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :