Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Haydar aliyev döneminde azerbaycan ekonomisi

Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi1
Görüntülenme :
567
DOI :
Özet Türkçe :

SSCB'nin dağılması ile birlikte Azerbaycan 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlığının ardından Azerbaycan iktisadi bakımdan yeniden yapılanma ve kalkınma sürecine girmiştir. Bu sürecin gerçek anlamda Haydar Aliyev'in iktidara gelmesi ile başladığı görülmektedir. Öncelikle iktisadi kararları alma ve uygulama açısından önem arzeden siyasi istikrar, Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in iktidara gelmesiyle sağlanmıştır. Haydar Aliyev, ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi için önemli reformlara ve uluslararası anlaşmalar imza atmıştır. Sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde anahtar olacak gelir kaynağına ulaşarak Azerbaycan'ın yapısal dönüşümünün gerçekleştirilmesinde en önemli unsur olan enerji kaynakları ile ilgili başta "asrın anlaşması" olmak üzere önemli anlaşmalar bu dönemde imzalanmıştır. Haydar Aliyev döneminde yaşanan değişim sürecinde varılan nokta dikkate alındığında, ekonomik bağımsızlığın en önemli göstergelerinin Azerbaycan'da teşekkül ettiği görülmektedir. Bağımsızlığın ardından serbest piyasa ekonomisine geçiş ve ülke ekonomisinin öncelikle batı olmak üzere dünya ekonomisine entegrasyonu, Azerbaycan'ın kendi tercihi olmuştur. Haydar Aliyev döneminde makroekonomik göstergeler itibariyle de ülke ekonomisinde önce istikrarın sonra iyileşmenin sağlandığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

Azerbaijan declared its independence in 1991, with the collapse of the USSR. Azerbaijan has entered into the process of economic reconstruction and development after achieving independence. This process is exactly started with the coming to power of Haydar Aliyev. First, political stability which is important for economic decision-making and implementation has been achieved after Haydar Aliyev came to power in Azerbaijan. Haydar Aliyev has carried out major reforms and has signed important international agreements for the realization of economic reconstruction and development in the country. Important agreements for the production of energy resources, which are the most important factor in the realization of the structural transformation of the country's, especially "contract of the century", were signed during Haydar Aliyev. Azerbaijan is seen as consisting of the most important indicators of economic independence, considering the point reached at the end of the process of change during the period of Haydar Aliyev. Azerbaijan has their own preference transition to a free market economy and integration into the world economy. On the other hand, first observed that the stability of the country's economy and then the economic recovery during the period of Haydar Aliyev's power, given the macroeconomic indicators.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :