Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güzel sanatlar lisesi müzik bölümü öğrencilerinin piyano dersine yönelik tutumları

Yazar kurumları :
Dicle Ü., Devlet Konservatuvarı1, KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
659
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada ortaöğretim düzeyinde ve mesleki müzik eğitimi kapsamında öğrenim görmekte olan Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) müzik bölümünde öğrenim görmekte olan 81 öğrencinin piyano dersine yönelik tutumlarının ne yönde olduğu ve tutumlarının belirli değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada, öğrencilerin piyano dersine yönelik tutum düzeylerinin saptanabilmesi ve incelenebilmesi amacıyla, Tufan ve Güdek (2008) tarafından geliştirilen “Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çalışma grubunun piyano dersine yönelik 2 temel yapıyı (hoşnutluk ve değer) yansıtan tutumlarının, kısmen dağınık ve homojen olmayan bir yapıda seyrettiği ve genel olarak “orta düzey (kararsız)” bir eğilimde olduğu; “değer faktörü” maddelerine karşı olumlu tutumlar sergilemedikleri ve özellikle 12. sınıf öğrencilerinin diğer öğrencilere oranla genel anlamda piyano dersine yönelik daha “kararsız” tutumlara sahip oldukları saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study investigates the attitudes of 81 fine arts music students towards piano lessons at Diyarbakır Fine Arts High School (FAH) in order to reveal whether there is a relationship between their attitudes and specific other variables. The attitude scale “An attitude scale toward piano lesson” developed by Tufan and Güdek (2008) was used in the study. The results shows that the students displayed tow basic pattern in their attitudes towards piano lessons: satisfaction and value. These attitudes were found to be nonhomogeneous and generally ranked as “undecided”. It was also found that students did not display positive attitudes towards value factors and the students from 12th grade tended to be relatively more undecided attitudes towards the lesson.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :