Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Günümüz soyut sanat anlayışının eğitim fakülteleri resim-iş öğretmenliği anabilim dalları’nda resim ana sanat atölye derslerine yansıması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü1
Görüntülenme :
643
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde bünyesinde Resim-İş Öğretmenliği (Eğitimi) Anabilim Dalı bulunan yedi üniversitede yapılan araştırmayla, günümüzde, soyut sanat anlayışının öğrencilerin resim ana sanat atölye derslerindeki görüşlerini etkileme durumu, öğrencinin cinsiyet, anne babasının eğitim ve ekonomik durumu, öğrencinin mezun olduğu lise türü ve öğrenim gördüğü üniversite değişkenlerine göre ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada öğrencilere veri toplama aracı (anket) uygulanmıştır. İstatistiksel teknikler olarak; bağımsız t testi ve F testi (varyans analizi) kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda, öğrencilerin ailelerinin ekonomik durumları ve anne babalarının eğitim durumları arasındaki farklılıklar öğrencilerin görüşleri arasında belirgin ayrılıklar meydana getirirken, öğrencilerin cinsiyeti ve mezun oldukları lise türü, görüşlerde etkisiz kalmıştır. Öğrencinin öğrenim gördüğü üniversite değişkenine göre soyut sanat anlayışı ile ilgili görüşlerinde ise, üniversiteler arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In the Universities in Turkey that are related to Higher Education found, this study conducted at seven universities that have Painting and Crafts Teaching Major Science Branch, the objective was to reveal to what extent abstract art affects the views of students in their major science studio lessons by taking into consideration such variables as the students' sex, their parents' educational background and economic status, the type of high school they graduated from and the university which they are attending. In the research a survey has been applied to the students. As statistical techniques, independent T tests and F tests have been used. According to the data obtained, it transpired that the differences between parents' educational background and economic status led to significant differences of views among students whereas students' sex and the type of high school they graduated from did not affect the views. On the other hand, significant differences were observed between universities regarding students' views on abstract art according to the variable of the university that the students were attending.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :