Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din ve suç: cezaevinde hükümlü bulunan bazı suçluların dindarlık durumları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
587
DOI :
Özet Türkçe :

Suç araştırmalarında tartışılan konulardan biri de din ve suç ilişkisidir. Ülkemizde bu alanda yeterli düzeyde araştırmanın olduğunu söylemek oldukça güçtür. Bu çalışma, din/dindarlık ve suç arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir. Araştırma Elazığ E-Tipi Cezaevinde görüşülen 80 tutuklu ve hükümlü suçlulardan elde edilen verilerin analizinden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri, suçlularla birebir yapılan görüşmelerden ve anket formunun uygulanmasından elde edilmiştir. Araştırma kapsamında, iki farklı suç kategorisi içerisinde ele alınabilecek suçlular bulunmaktadır: Bu suçlu kategorileri, ilk kez cezaevine giren suçlular ile birden çok kez cezaevine giren suçlular şeklinde belirtilebilir. Bu çerçevede araştırma, genel olarak suçluların dindarlık durumlarını saptamanın yanı sıra bu iki farklı suçlu grubu arasında karşılaştırma yapmak suretiyle söz konusu suçlular arasında dindarlık açısından farklılık ve benzerlik arz eden özelliklerini de ortaya koymaya çalışmaktadır. Burada ayrıca, suçluların dindarlık düzeyleri ile işledikleri suç türleri arasında da yer yer bir karşılaştırılmaya da gidilmektedir. Araştırma genel olarak suçluların dindarlık düzeylerinin düşük olduğunu ve aynı şekilde cezaevine birden çok kez giren suçluların, diğer suçlu grubuna kıyasla dindarlık açısından daha olumsuz bir görünüm sergilediğini ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

One of the discussed issues in crime studies is the relationship between the religion and the crime. It is too say that the research in this field exists at a sufficient level in our country. This study aims at introducing the relationship between the religion / religiosity and the crime. The study consists of the analysis of the data obtained from the 80 prisoners and convicted met with at Elazığ E-Type Prison. The data of the study has been obtained from the one to one interviews with criminals and from the applied questionnaire. As part of the study, there are criminals that can be dealt with under two different crimecategories: These crime - categories can be classified as the criminals imprisoned for the first time and the ones imprisoned more than once. In this context, the study tries to put forth the similar and different characteristics among the mentioned criminals in terms of religiosity by making a comparison between these two different criminal groups in addition to the determination of the religiosity status of the criminals in common. Moreover, a comparison is also made in patches between the religiosity level of the criminals and the types of the crimes they committed. The study, in general, has shown that religiosity level of the criminals is low and in similar way, that the criminals imprisoned more than once have displayed more negative view in terms of religiosity than the other criminals.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :