Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çok partili dönemde diyarbakır milletvekilleri: geçmişten geleceğe diyarbakır milletvekillerinin sosyolojik analizi

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi2
Görüntülenme :
661
DOI :
Özet Türkçe :

Güçleri, sahip oldukları ya da kontrol ettikleri kaynaklar ve toplumsal yapı içindeki konumları bakımından toplumsal hiyerarşinin en üst katmanlarını oluşturan elitler, birey ve toplum hayatı açısından belirleyici durumdadırlar. Hem karar alma/verme sürecinde ve hem de toplumların sosyo-politik yapılarının şekillendirilmesinde stratejik roller üstlenirler. Elitlerin en önemli bileşenlerinden birini de siyasi elitler oluştururlar. Siyasi elitler, öteki bazı elitler ile birlikte bireylerin oynayacakları rollerin belirlenmesinde ve toplumun rotasının tayininde son sözü söylerler. Diyarbakır milletvekilleri de, öteki illeri temsil eden milletvekilleri gibi, Türk siyasi elitlerinin en önemli bileşenlerinden birini oluştururlar. Bu realiteden yola çıkarak araştırmada, Diyarbakır milletvekillerinin sosyolojik olarak analizi hedeflendi. Bu amaca yönelik olarak, Türk siyasi elitlerinin oluşturduğu evrenden, örneklem kümesi olarak, "Konumsal Analiz Tekniği" kullanılarak, 1946–2013 yılları arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmış Diyarbakır milletvekilleri seçildi. Temel veri kaynağı olarak TBMM'nin kurumsal kayıtları ve yayınları kullanıldı. Çok partili dönemde Diyarbakır milletvekilliği yapmış siyasi elitlerin toplumsal özgeçmişleri ile ilgili olarak hazırlanan veri seti SPSS kullanılarak analiz edildi. Hazırlanan veri seti yaş, cinsiyet, eğitim, mesleksel özgeçmiş, aile yapısı gibi temel sosyal ve demografik faktörler temelinde analiz edildi. Bunun ardından da, araştırmacının daha önce Çok Partili Dönem Türk siyasi elitlerine yönelik yaptığı araştırmalarda ortaya konan bulgular incelenerek, Çok Partili Dönem Türk siyasi elitleri içinde Diyarbakır milletvekillerinin yeri araştırıld

Özet İngilizce :

This study was designed to find general characteristics of Diyarbakır MP's in Multi Party Period (Since 1950 up to Date). On the final stage the place of Diyarbakır MP's in Turkish political elites will be examined. Social background peculiarities (gender, age, education, occupation, family size) were used to achieve the objectives. Documentary and historical research techniques were applied in the paper. An original data set was produced for analysis from the official publications and records and publications of the Turkish Grand National Assembly which is the main legislative organ in Turkey. The data set was analysed by using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :