Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği’nin enerji güvenliğinde azerbaycan’ın yeri ve önemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Qafqaz Üniversitesi1
Görüntülenme :
508
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyanın en fazla enerji tüketen uluslararası aktörlerinden biri olan Avrupa Birliği'nin (AB), gelecekteki enerji ihtiyacı içinde en yüksek paylara sahip olacakları bilinen petrol ve doğalgazın büyük bir kısmını, ancak ithalat yoluyla elde edebilecektir. Bu bağlamda, AB'nin ihtiyaç duyduğu petrol ve doğalgazı Orta Doğu ve Rusya kaynaklı olarak veya Orta Doğu ve Rusya üzerinden taşıyarak ithal etmeye devam etmesi, AB'ni enerji güvenliğine yönelmiş sürekli bir tehdit ile basbaşa bırakacaktır. AB'nin enerji güvenliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi adına Avrupa'nın petrole ve doğal gaza olan bağımlılığının azaltılmasına yönelik çalısmalar devam etmektedir. Bu kapsamda zengin kaynaklara sahip olan Azerbaycan, AB enerji politikalarında kaynak bölgelerin ve boru hatlarının çeşitlendirilmesi stratejisinin bir kilit ülkesi olarak önem arzetmektedir. AB Azerbaycan'la ilgili enerji politikasını boru hatları konusunda ve enerji projeleri kapsamında destek vererek geliştirmiştir. AB'nin genelde Kafkasya'da özelde de Azerbaycan'da amacı Sovyet tipi sosyalizmden Batı tipi serbest pazar ekonomisine dayanan liberal demokratik rejime geçme çabalarına mali ve teknik açılardan destek olmak ve bu coğrafyada AB'nin etkisini daha da artırmakla Avrupa'nın tüm alanlardaki güvenliğini artırmaktır. Bu açıdan bakıldığında AB Kafkasya bölgesini bütün olarak bakmakta ve bölgeni komşusu gibi değerlendirmektedir. Azerbaycan da AB-nin bölge politikasında merkez ülke oynamaktadır. AB değerlerinin Azerbaycanda hazmedilmesi ve Azerbaycan-AB ilişkilerinin seyri bölgesel gelişmelere de zemin hazırlayacaktır.

Özet İngilizce :

L'Union Européenne (UE) importe plus de quatre vıngt pourcent de son pétrole et plus de soixante pourcent de son gaz, ce qui fait d'elle la première importatrice mondiale d'énergie. Dans la mesure où l'Union européenne dépend fortement des importations d'énergie, elle doit pouvoir compter sur une infrastructure de transport, oléoducs et gazoducs, reliant l'Europe aux pays producteurs, adaptée pour garantir sa sécurité énergétique. C'est pour cette raison que la politique extérieure énergétique de l'Union Européenne vise à diversifi er le nombre de ses producteurs et les chemins d'approvisionnement. L'Azerbaïdjan, en tant qu'un pays riche en ressources pétrolières et gazières de la région a un rôle important dans l'approvisionnement de la sécurité énergétique à l'échelle régionale et internationale. l'Azerbaïdjan a, en tant que producteur de pétrole et de gaz et pays de transit, un rôle essentiel à jouer dans [le domaine de la sécurité et de l'approvisionnement énergétique], y compris l'ouverture de voies alternatives de transport pour les ressources énergétiques de la mer Caspienne et de l'Asie centrale vers l'Europe. L'UE a tant des intérêts commerciaux directs que des intérêts politiques à encourager la coopération régionale. En d'autres termes, à l'instar du complexe de sécurité précédent, celui du Caucase est dominé par la problématique sécuritaire, et plus nettement par la question de l'approvisionnement énergétique. Aussi ne s'étonnera-t-on pas des critiques particulièrement mesurées de l'UE à l'égard de l'Azerbaïdjan, son principal partenaire commercial dans la region. Par la plusieurs projets, Azerbaïdjan jouerait un rôle essentiel dans la diversification du secteur européen de l'énergie.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :