Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akika kurbanın fıkhi hükmünün tayininde rivayetlerle taşınan âdetin etkisi

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

İslam fıkıh kaynaklarında yeni doğan için konulan çeşitli ritüellerden söz edilir. Çalışmamızda bunlardan biri olan akîkanın fıkhi hükmü araştırma konusu edilmiştir. Akîkanın İslam öncesi Arap geleneğindeki yeri, hadis kaynaklarında konuyla ilgili rivayetler ve fıkıh mezheplerinin yaklaşım biçimi ele alınmıştır. Fıkıh kaynaklarında yer alan bir bilginin kaynağının Hz. Peygamberin vazettiği bir sünnet mi yoksa geçmişten gelen bir adet mi olduğunun bilinmesi onun fıkhi hükmünün tespiti için önemlidir. Bu bakış açısıyla akîka hakkındaki rivayetlere ve bu rivayetler esas alınarak oluşturulan fıkhi hükümlere bakılmış ve İslam öncesi akîka geleneğinin fıkhi hükümlerdeki yansımaları tespit edilmeye çalışılmıştır. İslamın ilk çağından uzaklaşıldıkça akîkanın fıkhi hükmünde mubahtan müstehaba, sünnetten farziyete doğru bir yönelişin olduğuna işaret edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Different types of rituals for Newborn Child are mentioned in the Islamic fiqh. In this research the aqeeqah , one of these rituals, is studied. Place of aqeeqah in the pre-Islamic Arab's customs, the narrations on this matter in the hadith collections and approach of Islamic fiqh schools is discussed. The role of customs related with narration about aqeeqah and its provisions for fiqh that based on this narration is discussed in the research. Difference between the sunnah and custom tried to be separated from each other. Provisions of Fiqh, from permissible (mubah) to recommended (mustahab) and from sunnah to obligatory (waajib) is pointed out during the time which is passing away from the first age of İslam.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :