Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ailevi sorunlu çocukların psikolojik tanısında resmin rolü: boşanmış aile çocuklarının resimlerindeki görsel ögelerin anlamları üzerine bir analiz çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
732
DOI :
Özet Türkçe :

Resim, belirli bir kas olgunluğuna erişen her çocuk için özgür bir oyun ortamıdır. Bu oyun ortamı içerisinde yapılan resimler dikkatlice incelendiğinde çocuğun ilgi alanları, yetenekleri, çevresi ve ailesi ile olan iletişimleri, yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara kendince bulduğu çözümler gözlemlenebilir. Her çocuk kağıdı kullanma şekli, kompozisyon biçimi, kullandığı renkler itibariyle farklılıklar gösterebilir. İşte resimlerdeki bu farklılıklar çocuğun düşünce şeklinden ve gerçek duygularından haberdar olmak için önemli birer ipuçlarıdır. Araştırmanın amacı; resim yapmanın dil, din, ırk farklı olsa da aynı soruna sahip özellikle içe dönük çocukların iç dünyalarını yansıtmada önemli bir araç olup olmadığını ve boşanma davalarında faydalanılması gereken bir yöntem olup olmadığını tespit etmektir. Yurt dışında boşanma davalarında kullanılan bu yöntemin Türkiye'de de uzman gözetiminde kullanılmasında önemli sonuçlar elde edilebileceğini gösterebilmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemine dayalı olarak "Saha Araştırması" ve "Doküman İncelemesi" yapılmıştır. Bu bağlamda İsviçre'den 100 ve Türkiye'den 100 olmak üzere 6-14 yaş aralığındaki aynı soruna sahip çocuklara resimler yaptırılmıştır. Bu resimlerdeki anne-baba ayrılığının yansıması uzman kişilerce değerlendirilip, bilimsel araştırmada kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda farklı kültürlerde yetişen, farklı iki ülkedeki boşanmış aile çocuklarının yapmış oldukları resimler incelendiğinde kompozisyon biçimleri ve renkler farklı olsa da iç dünyalarında yaşadıkları ve hissettikleri duyguları benzer şekilde ifade ettikleri gözlemlenmiştir. Bu araştırmanın resimlerle çocukları tanımaya yönelik çalışmaların gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Painting provides a free play environment for each child that has reached a certain level of muscular maturity. When pictures drawn in this play environment are carefully analyzed, the child's interests, abilities, social environment and communication with her/his family, problems and solutions that (s)he finds for these problems can be observed. Each child can differ in the way (s)he uses and composes the paper and in the colours (s)he chooses. Therefore, these differences are important clues to have an idea about the child's frame of mind and real emotions. Regardless of differences in terms of language, religion and race, painting is an important tool that reflects the inner worlds of children, especially the introvert ones, who have similar problems. It is also a method that should be made use of in divorce suits. This method used in divorce suits abroad can provide significant results in Turkey, as well, if used under the supervision of an expert. A total number of 200 children of 6 to 14 years and having the same problems, with 100 of them being from Switzerland and 100 from Turkey, have been made to draw pictures. The reflection of the fact that their parents are divorced in pictures have been assessed and used in scientific studies by experts. As a result of this research, when pictures drawn by children of different cultures and of divorced parents from two different countries are analyzed, it has been observed that children express their feelings and their experiences in their inner worlds in similar ways though their compositions and colours can differ. It is thought that this research will contribute to the developments of new studies oriented with the identification of children through painting.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :