Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Adanalı seyyidler hakkında sosyal ve ekonomik açıdan bazı değerlendirmeler (1701-1750)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
593
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Seyyidlerin sosyal ve ekonomik durumları üzerinde durulmuştur. XVIII. yüzyılda Osmanlı toplumunda, Adana örneğinde, Seyyidlerin idarî, demografik, hukukî, ekonomik ve sosyal durumları hakkında bilgi verilmiş ve yapılan tespitlere göre bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada temel kaynak olarak ise Adana şer'iyye sicilleri kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study it was focesed on Sayyids' social and economical conditions. In the XVIII. century Ottoman society it was informed Sayyids' administrative, demographic, legal, economic and social conditions in the case of Adana and it was evaluated according to determinations which were conducted. In the research Adana court records were used as fundamental source.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :