Toplu Taşımada Kullanılan Otomatik Ücret Toplama Sisteminde Muhasebe Sürecinin TMS ve DMS Açısından Değerlendirilmesi

Çağımız dünyasında her alanda yaşanan gelişmeler, ulaştırma sektörünün de yeniden şekillenmesini beraberinde getirmiştir. Küreselleşmenin yaygınlaşmasında önemli katkısı olan ulaştırma sektörü gün geçtikçe ülkelerin ekonomisinde ve dünya ticaretinde daha önemli rol oynamaya başlamıştır. Teknolojideki ilerlemeler toplu taşımacılıkta kullanılan ücret toplama araçlarını kâğıt biletlerden jetonlara; manyetik kartlardan çip kartlara doğru değiştirmiştir. Yolculuk ücretlerinin ödenmesi ve kanıtlanması ayrı birer işlem olmuştur.Çalışmanın amacı, toplu taşımada kullanılan otomatik ücret toplama sisteminin mevcut muhasebe uygulamalarındaki sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerilerinde bulunmaktır. Çalışmanın sonucunda mevcut sorunların çözülebilmesi açısından tekdüzen muhasebe sistemi ve devlet muhasebe sistemine yeni hesapların eklenmesi önerilmiştir.

Evaluation of Accounting Procedure from TMS and DMS from Automatic Fee Collection System Used In Collection Transportation

The developments that have been experienced in every area in the world of our time have brought about the reshaping of the transportation sector. The transport sector, which is an important contributor to the widespread globalization, has begun to play a more important role in the economies of countries and world trade. Progress in technology, has changed fee collection vehicles used in public transport .throughout from tokens to paper tickets, from magnetic cards to chip cards. The payment and proof of travel charges were separate transaction. The aim of the study is to identify the problems in the current accounting practices of the automatic fee collection system used in mass transportation and to suggest solutions for these problems. As a result of the work, it is proposed to add new accounts to the uniform accounting system and the public accounting system in order to solve the existing problems

Kaynakça

Transit Cooperative Research Program, e Transit: Electronic Business Strategies for Public Transportation, Concept for an e Transit Reference Enterprise Architecture, Transportation Research Board, Volume 5, Washington D.C., 2004, s.1.

Central Federal Land Highway, Definetion & Terms, http://www.cflhd.gov/ttoolkit/flt/ Definitions %20and%20Terms/KBDefinitionsAndTerms.htm, erişim tarihi, 10.8.2009.

Robert Tanenhaus, “Economics of Electronic Card Systems for Public Transportation”, Vhicle Navigation and Information Systems Conferance, Vol 7, 14-18 Kasım, 1996, s. 215.

Smart Card Alliance, Co – Branded Multi Application Ceontactless Cards for Transit and Financial Payment, ss. 6-8.

Sayılı Vergi Usul Kanunu, Yayımlanma Tarihi, 10.01.1961.

Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği, Yayımlanma tarihi: 19.11.2003

TMS 18 Hasılat Standardı, Yayımlanma Tarihi: 09.12.2005

DMS 9, www.muhasebat.gov.tr, erişim tarihi 4 Ocak 2011.