Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The impact of electricity consumption on economic development in turkey: a geographically weighted regression approach

Yazar kurumları :
İstanbul University Department of Economics 1, İnönü University Department of Econometrics2
Görüntülenme :
271
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, for NUTS 3 level region of Turkey, the relation between economic development level and electricity consumption in 2000 has been reviewed. The geographically weighted regression (GWR) that deals with interregional differences was used in this study. Empirical analyses carried out in this paper indicate that the electricity consumption affected the economic development positively both in local and global level. When the indicators of production factors and human capital were included in the model, all of them affected the economic development positively, both in local and global level. When the spatial distribution of local parameters has reviewed, the largest effect of electricity consumption on the economic development level was seen in the provinces which are located in the middle section that close to the western side of Turkey. The lowest effect was in the provinces located in the eastern and especially in the Southern East.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada Türkiye'nin 2000 yılındaki NUTS 3 düzey bölgeleri için ekonomik büyüme ve elektrik tüketimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Bölgeler arası farklılık arz eden ilişkileri modelleyen Coğrafi Ağırlıklı Regresyon (CAR) kullanılmıştır. Amprik analiz sonucunda elektrik tüketimin ekonomik gelişmeyi hem local hem de global düzeyde pozitif olarak etkilediği belirlenmiştir. Modele dahil edilen üretim faktörleri ve beşeri sermaye göstergelerinin de ekonomik gelişmeyi hem local hemde global düzeyde pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Local parametrelerin mekansal dağılımı incelendiğinde elektrik tüketiminin ekonomik gelişmeyi en çok etkilediği illerin Türkiye'nin batısına doğru orta yerde konumlanan illerdir. En düşük etki ise doğu ve güneydoğu bölgesindeki illerdir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :