Millî Deri Boya Sanayisinin Kurucusu Nuri Leflef Üzerine Nebi Güdük ile Söyleşi: Kısa İktisat, Siyaset ve Eğitim Tarihi

Nebi Güdük ile Nuri Leflef üzerine 10 Temmuz 2016 tarihinde bir söyleşi gerçekleştirdim. İktisat, siyaset ve eğitim üzerine 1955 ve 1975 arası kısa bir dönemi açıklığa kavuşturmayı amaçlayan söyleşimiz Nebi Güdük’ün İzmit’teki evinde gerçekleştirildi. Kırşehir’den İstanbul’a gelmiş bir gencin nasıl deri boya sanayiinde bir marka yarattığının bilinmeyen bir hikâyesidir bu. Söyleşi Leflef’in girişimcilik hikâyesi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ninin kuruluşu CKMP , Erol Güngör gibi akademisyenlerin desteklenmesi, Kuran kursu ve İmam Hatip Okulları’na bakışı gibi konuları içermektedir. Söyleşi yaptığım Nebi Güdük ise Leflef’in İstanbul’da Kuran kursundan üniversite eğitimine kadar himaye ettiği öğrencilerden biridir.

I interviewed Nebi Güdük on Nuri Leflef’s life on July 10, 2016. Our interview aiming to clarify a short period between 1955 and 1975 on economics, politics and education was held at Nebi Güdük’s home in Izmit. This is a unknowing story that a young man coming to Istanbul from Kırşehir how he had created a brand in the leather paint industry. The interview contains topics such as Leflef's entrepreneurial story, foundation of the Republican Peasant Nation Party RPNP , being supported of academicians such as Erol Güngör and the Quran course the Imam Hatip Schools. Nebi Güdük, who I interviewed, is one of the students that Leflef’s sponsored till from the Quran course to university education in Istanbul.

Kaynakça

DİE (TÜİK) (2003), Osmanlı Sanayii 1913-1915 Yılları Sanayi İstatistiki, (Haz. G. Ökçün), Cilt 4, Ankara.

Kepenek, Yakup ve Nurhan Yentürk (2001), Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Keyder, Çağlar ve Şevket Pamuk (1984-1985), Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Üzerine Tezler, Yapıt 8. Aralık- Ocak 1984-1985, ss.52-63.

Pamuk, Şevket (2012), Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme İktisat Politikaları ve Büyüme, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Pamuk, Şevket (2015), Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Sayfa 0.8953800201416 Saniyede Yüklendi