Metal İşçilerinin Grevi: Bir Vaka Analizi

Çalışmanın amacı, Birleşik Metal İş Sendikasınca alınan grev kararı ve sonrasındaki gelişmeleri incelemektir. Araştırma türü eylem araştırması, araştırma yöntemi sosyal psikoloji biliminde sıklıkla başvurulan doğal deney, veri toplama tekniği ise odak grup görüşmeleri ve gözlemdir.
Anahtar Kelimeler:

.

Metal İşçilerinin Grevi: Bir Vaka Analizi

.
Keywords:

.

Kaynakça

.