Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanımı

Açık kaynak kodlu yazılımlar, kodları herkese açık olarak paylaşılan, kullanıcıların yazılım üzerinde istedikleri değişiklikleri yapabildikleri ve dağıtabildikleri yazılımlardır. Donanım giderlerini, doğrudan ve dolaylı yazılım giderlerini, personel giderlerini, vs. içeren yazılımın toplam sahip olma maliyetinin düşük olması, farklı alanlar ve farklı amaçlar için kullanılabilmesindeki esneklik, yazılımın kalitesi, yenilikçi olması, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilebilir olması, bilgi güvenliği, kapalı kaynak kodlu yazılımlardan daha yüksek performans göstermesi ve daha uzun ömürlü olması gibi avantajlar kamu kurumlarının ve özel kuruluşların açık kaynak kodlu yazılımlara yönelmesini sağlamıştır. Açık kaynak kodlu yazılımların geleneksel yazılımlara olan üstünlükleri, kamu yönetiminde “açıklık ve şeffaflık” ilkesi, sürdürülebilirliğinin yüksek olması ve yazılım maliyetlerinden sağlanan büyük tasarruflar açık kaynak kodlu yazılımlara duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma ile açık kaynak kodlu yazılımların kamu kurum ve kuruluşlarında kullanımının ve yaygınlaştırma çalışmalarının araştırılması, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türkiye’nin en kapsamlı AKKY projesi olan PARDUS Projesi’nin detaylı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Open Source Software Usage in Public Institutions

Open source software refers openness of the source code to everyone; hence users can change at will and distribute the code. Total cost of software including hardware costs, direct and indirect costs, staff costs etc. are low. They are flexible using in varied fields and varied aims. Open source software is of good quality, innovator, high performance and long-lasting than closed source software. They can be developed in line with the requirements and they provide information assurance. Due to all these advantages, public institutions and private organizations are oriented towards open source software. Superiorities of open source software to closed source software, principle of “openness and transparency” in public administration, its high sustainability and huge savings from software costs reveal the necessity of open source software. This paper aims to investigate usage and dissemination studies of open source software in public institutions and organizations, elaborate on PARDUS which is the most comprehensive open source software project developed by TUBITAK in Turkey.

Kaynakça

Akyıldız, F. (2012). “Kamu Yönetiminde Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13 (1): 17-41.

Aras, A. (2016). “Açık Kaynak Dönüşümler”, Kamu Açık Kaynak Konferansı’nda sunulmuştur, 17-20 Ekim 2016, Ankara, Türkiye.

Başaran, İ. (2016). “Lider Ahenk MYS”, Kamu Açık Kaynak Konferansı’nda sunulmuştur, 17-20 Ekim 2016, Ankara, Türkiye.

Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı (2013). Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2006-2010) Nihai Değerlendirme http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/BTS_VE_EYLEM_PLANI_NIHAI_D EGERLENDIRME_RAPORU.pdf (15.04.2016). Kalkınma Bakanlığı

Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı (2015a). 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, T.C. Kalkınma http://www.bilgitoplumustratejisi.org/tr/doc/8a9481984680deca014bea4232490005 (24.03.2016). Bakanlığı

Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı (2015b). Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları. T.C. Kalkınma content/uploads/2015/04/2015_Kamu_BIT_Yatirimlari_Raporu.pdf (15.04.2016). Bakanlığı

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp

Bouras, C., Kokkinos, V. ve Tseliou, G. (2013). “Methodology for Public Administrators for Selecting Between Open Source and Proprietary Software”, Telematics and Informatics, 30 (2): 100-110.

Ceylan, M. (2016). “EnGerek KYS”, Kamu Açık Kaynak Konferansı’nda sunulmuştur, 17-20 Ekim 2016, Ankara, Türkiye.

Çavuşoğlu, A. (2014). “Pardus Vizyonu”, https://www.pardus.org.tr/documents/10180/770388050/2- Prof.Dr.Abdullah+Cavusoglu.pdf/ecefb02c-db20-4743-9e1c-4fa761885f8b (24.03.2016).

Çetin, G., Özel, B., Taşçı, K., Köksal, M. A., Başar, N., Ayata, R., Gürler, S., Gülüm, T. ve Karadağ, Z. (2016). E-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği-Açık kaynak kodlu yazılımların content/uploads/2010/04/kamuda-akko-yazilimlar.pdf (26.03.2016). mali ve hukuki boyutları

https://www.linux.org.tr/wp

Çetin, G., Taşçı, K., Ayata, R., Yılmaz, O., Gülüm, T., Şehitoğlu, O. T., Özyurt, B. ve Şanlı Baykar, A. (2016). E-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği-Göç Planı Hazırlanması ve Uygulanması. (26.03.2016).

https://www.linux.org.tr/wp-content/uploads/2010/04/goc_kilavuzu.pdf

Delioğlu, V. (2016). “Ahtapot BSGS”, Kamu Açık Kaynak Konferansı’nda sunulmuştur, 17-20 Ekim 2016, Ankara, Türkiye.

Eğitek-Haber (2007). “Pardus 2007 sürümü çıktı”, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, sayı 92, http://uretim.meb.gov.tr/egitekhaber/s92/indeks.htm (12.04.2016).

Eser, İ. (2011). “Kamuda özgür yazılım kullanımı: Dünyada ve Türkiye’deki örnekleri üzerinden bir değerlendirme”, (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara.

ETAP, (2016). http://www.etap.org.tr/ (23.12.2016).

Hoepman, J.-H. ve Jacops, B. (2007). “Increased Security Through Open Source”, Communications of the ACM, 50 (1): 79-83.

Hwang, S.-Y. (2005). “Adopting Open Source and Open Standards in the Public Sector: Five Deciding Factors Behind the Movement”, Michigan Journal of Public Affairs, 2, Summer.

Jokonya, O., Kroeze, J. H. ve Van Der Poll, J. A. (2013). “A Framework to Analyze E-Government OSS Adoption Benefits”, Proceedings of the Nineteenth Americas Conference on Information Systems, Chicago, Illinois, USA.

Keleştemur, A. (2011). Pardus 2011, Kodlab Yayıncılık, İstanbul.

Madey, G., Freeh, V. ve Tynan, R. (2002). “The Open Source Software Development Phenomenon: An Analysis Based on Social Network Theory”, Eighth Americas Conference on Information Systems, Dallas, Texas, USA, 1806-1813.

Özdaş, M. R. (2012). Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı, Çalışma Raporu-4, T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi, Ankara.

PARDUS (2016). https://www.pardus.org.tr/ (20.12.2016).

Rossi, B., Russo, B. ve Succi, G. (2012). “Adoption of Free/Libre Open Source Software in Public Organizations: Factors of Impact”, Information Technology & People, 25 (2): 156–187.

Schmidt, K. M. ve Schnitzer, M. (2003). “Public Subsidies for Open Source? Some Economic Policy Issues of the Software Market”, Harvard Journal of Law and Technology, 16 (2): 473-505.

Shaikh, M. (2016). “Negotiating Open Source Software Adoption in the UK Public Sector”, Government Information Quarterly, 33 (1): 115-132.

Şen, C. (2016). “E-devlet Kapısında Açık Kaynak Kullanımı”, Kamu Açık Kaynak Konferansı’nda sunulmuştur, 17-20 Ekim 2016, Ankara, Türkiye.

TÜBİTAK (2016). “Pardus ‘Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi’ tanıtımı gerçekleştirildi”, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi, http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/haber/pardus-etkilesimli- tahta-arayuz-projesi-tanitimi-gerceklestirildi (16.04.2016).

Türkiye Bilişim Derneği (2015). “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Pardus’a Geçti”, Bilişim Dergisi, sayı 43 (179): 34-35.

ULAKBÜS (2016). http://www.ulakbus.org/ (23.12.2016).

Van Loon, A. ve Toshkov, D. (2015). “Adopting Open Source Software in Public Administration: The Importance of Boundary Spanners and Political Commitment”, Government Information Quarterly, 32 (2): 207-215.

Ven, K., Verelst, J. ve Mannaert, H. (2008). “Should You Adopt Open Source Software?”, IEEE Software, May-June: 54-59. Vikipedi

Katılımcıları, “Pardus (İşletim Sistemi)”, Vikipedi: Özgür Ansiklopedi

https://tr.wikipedia.org/wiki/Pardus_(işletim_sistemi) (05.04.2016).

Wheeler, D. A. ve Dunn, T. (2013). “Open Source Software in Government: Challenges and Opportunuties”, https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Open%20Source%20Software%20in%20G overnment%20%E2%80%93%20Challenges%20and%20Opportunities_Final.pdf (28.03.2016).