Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik büyümenin belirleyicileri: sınır testi yaklaşımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 1
Görüntülenme :
249
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, yabancı doğrudan yatırımlar ve ihracatın, Türkiye'nin ekonomik büyümesine etkileri, 1992:Q1-2012:Q3 dönemi verileri kullanılarak, sınır testi yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, serilerin eşbütünleşik olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen ampirik bulgulara göre; ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi istatistikî olarak anlamlıdır, yabancı doğrudan yatırımların ise ekonomik büyüme üzerindeki etkisi pozitif fakat istatistikî olarak anlamlı değildir. Modelin hata düzeltme mekanizması çalışmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, the effects of foreign direct investments and exports on Turkey's economic growth are analyzed via bounds testing approach by using 1992:Q1- 2012:Q3 period data. According to empirical findings, series were found to be cointegrated. In the long and short run analysis, the effect of export on the economic growth is statistically significant; however effect of foreign direct investment on the economic growth is positive but statistically insignificant. The model's error correction mechanism has been worked.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :