Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Taklid kavramına dair tartışmalardan biri olarak mezhepler arasında intikâl meselesi

Yazar kurumları :
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
230
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma taklid kavramı bağlamında ele alınan mezhepler arasında intikâl meselesini incelemektedir. İntikâl, mukallidin bir meselede kendi imamı dışında bir imamı taklid etmesini ifade eden kavramdır. Bu çalışmanın hedefi intikâl kavramını tanımlamak, intikâl için ileri sürülen şartları tespit etmek ve bu kavram temelinde bir mezhebe intisabın çerçevesini çizmeye çalışan fakihlerin yaklaşımlarını belirlemektir. Zira intikâl kavramına yönelik tartışmalar fıkıh âlimlerinin mezhep tasavvurlarının ortaya çıkarılması cihetinden önem arz etmektedir.

Özet İngilizce :

This study examines the issue of the transition (intiqal) in between sects in the context of the concept of imitation. The concept of transition is referred to muqallid who imitate someone other than his own imam. The goal of this study is to define the concept of transition, determine the terms and conditions set forth for the transition and trying to determine the understanding of faqihs who are trying to draw framework of becoming member of a sect (intisab) on the basis of this concept. Since the debate about the concept of transition it is important in account of the discovery of sectarian ideas of the scholars of fiqh.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :