Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modern ürdün şiirinde mitolojik semboller ve onların kökenleri

Yazar kurumları :
Şırnak Üniversitesi1, Ürdün2
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, mitolojinin anlamını dil, terim ve fonksiyonel açıdan ele almaktadır. Aynı şekilde mitolojinin tarih boyunca gelişimini de aktarmaktadır. Araştırmacı, Ürdün kasidesinin düz yazının seviyesine ulaşmasını sağlayan gelişim sürecini açıklamak için modern Ürdün şiirindeki kasidelerden istifade etmiştir. Mitoloji, çağdaş konumuna ve derin şiir perspektifine uygun ve verimli bir şekilde kullanılmıştır. Mitolojik semboller, Ürdün Krallığının yaşadığı katı siyasal ve sosyal durumların kaçınılmaz sonuçları olarak gelmiştir. Şairin onun (mitolojinin) arkasına sığınmaktan başka yapacağı bir şey yoktur…Otoriteyle yönetilen sisteme karşı bir çözüm olması hasebiyle. Mitoloji bir sanat aracı ve şairin psikolojik rahatlığa dönmesinin, korkusuzca yazmasının diğer bir adı-dır. Kaside de yoğun bir şekilde bulunan anlamsal yoğunluk dramatik ve öyküsel yapıyla uzar gider. Mitoloji, şiirsel metinlerdeki seslerin ve söylenilenin birden fazla olmasını sağlamıştır. Kasidenin sanat ve edebiyatla dolu radyolojik odaklara ve etkili silahlara dönüşmesi, siyasal, sosyal ve iktisadi açıdan yaşanılan olayların ortadan kaldırılması ya da dengenin sağlanması içindir. Araştırmacı, bazı mitolojik sembolleri kullanmıştır. “ İfacinaya ve Aştar” gibi… Bu mitolojinin ilk kaynaklarına dönüş, hikayelerinin, anlatmak istediklerinin ve mitolojik şahsiyetlerinin anlaşılması, şairleri, onları kasidelerinde ısrarla kullanmalarına ve onlardan ilham almalarına sebep olan etmenlerin açıklanmasının bir neticesidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This research discusses the linguistic, idiomatic, and functional meanings of myths to know about their origin and their specific ceremonies over their mythological history using specialized dictionaries and references. The research turned to some of the Jordanian poets for help to explain the development of the Jordanian Arabic poetry on the textual construction level in the sense that it came to support the contemporary position and the deep poetic vision in the harsh polotical and social circumstances. Myth is an artistic tool and a subjective alternative to bring the poet his psychlogical balance back; it also helps the poem with a highly intensive dramatic and narative construction. myth has turned the poetic texts to have variety of voices; it also changed the poem to be an active nucleus full of artistic and expressive significances in order to apply it on the real life with its political, economical, and social dimensions. It also sheds light on some of the mythological symbols to illustrate the motivations that led the poets to insipre the myths and insist on using them.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :