Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islam hukukunda iddet

Yazar kurumları :
Şırnak Üniversitesi1
Görüntülenme :
284
DOI :
Özet Türkçe :

Boşanma, boşanan taraflara hukukî olarak birtakım haklar sağlamakta ve görevler getirmektedir. Boşanmanın sonuçlarından en önemlisi iddet bekleme görevidir. Evliliğin sona ermesi halinde kadının başka biriyle evlenmeden önce beklemesi gereken süre, İslam hukukunda iddet adıyla incelenmiştir. Hemen bütün hukuk sistemlerinin kabul ettiği ve çoğu toplumda var olan iddet, evliliği sona eren kadının ilk ve en önemli dinî ve hukukî görevidir. Bu görev yerine getirildiği takdirde boşanan taraflar, onların yakınları ve toplum adına birçok maslahat elde edilecektir. Şu var ki günümüzde bazı çevrelerce iddet olgusuna yeteri kadar önem verilmemektedir. Evliliğin sona ermesiyle, kadının hamile olmadığı tıbben ispatlanarak, iddet beklemenin gerekli olmadığı ileri sürülmekte; önceki evliliğin sona ermesiyle birlikte iddet beklemeksizin ikinci bir evliliğin yapıldı-ğı görülmektedir. Bunun yanı sıra kadın, boşanmayla birlikte derhal eşinin evini terk edebilmektedir. Bu makale, iddet olgusunun önemine vurgu yapmayı, gerekli yerlerde medenî hukukumuzla da mukayese yaparak, konuyla ilgili genel bilgi vermeyi hedeflemektedir. Ayrıca çalışmada toplumda görülebilen bu tür uygulamaların İslam dini ve hukuku açısından uygun olmadığına dikkat çekilecektir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Divorce results in a number of legal rights and duties for the divorced parties in Islamic law. The most significant of divorce results is the duty of iddah waiting. The period that a woman should wait before getting married to someone else in case of dissolution of marriage, is examined in the title of ‘idda/iddah’ in Islamic law. Iddah, existed and applied in the almost entire legal systems and mostly societies is the former and most important religious and legal duty of a divorced woman. Performing this duty is of numerous benefits to the divorced parties, their relatives and the society. However, Iddah has not been adequately regarded at the present time. Because, it is assumed that iddah waiting is unnecessary after medically confirming the nonpregnancy of the woman and it is also seen that a second marriage occurs without iddah waiting following the dissolution of the former. In addition to that, the woman can leave her spouse’s house immediately. This article provides general knowledge of iddah matter by also comparing it with Turkish civil law in necessary conditions due to emphisize the significance of iddah. Furthermore, in this article, it attracts attention to the fact that these kinds of practices, seen in the community are inappropriate in accordance with the Islamic religion and law. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :