Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Irşâdü’s-sârî’ye göre kastallânî’nin kelâmî görüşleri

Yazar kurumları :
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
252
DOI :
Özet Türkçe :

Memlükler dönemi, oldukça parlak kültürel ve ilmi bir harekete sahne olmuş, Îslâmi ilimler ve İslam kültür tarihi için emsalsiz bir miras bırakmışlardır. Bu dönemde yetişen âlimler farklı alanlarda birçok eser kaleme almışlardır. 15. yy.'ın sonu ile 16. yy.'ın başlarında yaşamış olan Kastallânî de (ö.923/1517) hadis, fıkıh, kıraat vb. alanlarda birçok eser yazmıştır. O, Buhârî'nin "el-Câmiu's-Sahîh" isimli eseri üzerine "İrşâdü's-sârî" adlı bir şerh de kaleme almıştır. Kastallânî şerhinde kelâm konularıyla ilgili rivayetleri detaylı bir şekilde incelemektedir. Bu makalede Kastallânî'nin mezkûr şerhte kelâmî içerikli rivayetlere yaklaşımını irdeleyeceğiz.

Özet İngilizce :

Mamluks period been the setting for exceptionally bright cultural and scientific activities and leaved an great inheretence for Islamic intellectual and cultural history. Scholars of the period left numerous invaluable studies in various fields. al-Qastallānī (d. 923/1517), who lived in the late 15th and early 16th century, compiled many studies in different areas such as hadīth, law (fiqh) and qirâ'ât. Also, he wrote an commentary (sharh) on al-Bukhārī's al-Jāmi' al-Sahīh, entitled Irshād al-sārī. In this commentary al-Qastallānī carefully examines the hadiths that relevant to theological matters. In this study, we will examine approach of al-Qastallānī to these theologically-oriented hadiths in his mentioned commentary.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :